fbpx
1 06, 2021

6 препоръчителни проверки преди покупка на имот

От |2021-06-01T13:37:32+03:001 юни, 2021|Без категория|0 Коментара

98 700. Това е броят на резултатите, които излизат в Google, когато в търсачката се въведат ключови думи „измами на имотния пазар“. Обикновено при покупка на имот се подхожда внимателно. Обсъждат се в детайли неговата локация, размер, брой стаи, етаж, гледка, свързаност. Но също толкова голямо значение трябва да се обърне и на юридическата страна [...]

11 05, 2021

Безплатните консултации излизат скъпо

От |2021-05-11T17:04:25+03:0011 май, 2021|Без категория|0 Коментара

Понякога при липса на средства, при подценяване на казуса, пред който са изправени, и при желание да се получи моментален отговор, хората са подмамени да ползват т.нар. безплатни правни консултации. Рядко обаче те имат за цел да помогнат. Обикновено са средство за привличане на клиенти от страна на адвокатите. Често безплатните консултации са капан, при [...]

15 04, 2021

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

От |2021-04-15T18:16:24+03:0015 април, 2021|Без категория|0 Коментара

Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 ЛЕГЕ АДВАЙЗЪРИ ООД подписа договор BG16RFOP002-2.073-27389-C01 от 18.01.2021г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката, с предмет изпълнение на проект: „“. Обща цел на проекта: Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците [...]

30 01, 2020

Задължения към етажната собственост

От |2020-06-18T14:46:32+03:0030 януари, 2020|Вещно право|1 Коментар

Какви видове парични задължения има всеки собственик на самостоятелен обект? В Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) ясно и изчерпателно е посочено какви задължения към етажната собственост има всеки собственик, ползвател или обитател. Посоченон е и как се определя техният размер и за какво следва да бъдат разходвани събраните суми. Въпреки правната регламентация на [...]

12 12, 2019

Важни промени в заповедното производство

От |2020-06-18T14:46:53+03:0012 декември, 2019|Облигационно право|0 Коментара

На 11.12.2019г. Народното събрание прие редица промени в Гражданския процесуален кодекс. В най-голяма степен те засягат заповедното производство. С промените изрично се постановява, че всички дела заведени от и срещу потребители са граждански, а не търговски.  Установи се и задължение за съда да следи служебно за неравноправни клаузи в договорите с потребител. При подаване на [...]

5 12, 2019

Строеж по време на брак – Право на собственост

От |2020-07-09T12:10:51+03:005 декември, 2019|Семейно право|0 Коментара

Кой е собственик на недвижим имот при строеж по време на брак ? Въпросите свързани с имуществените отношения между съпрузи винаги са актуални. Те са изключително важни, както за лицата, които засягат, така и за гарантиране на правната сигурност на оборота. Противоречивата практика би могла да доведе до неблагоприятни правни последици. Най-често те са [...]

20 11, 2019

Не помрачавайте Черния петък: права на потребителя

От |2020-11-26T16:50:09+02:0020 ноември, 2019|Облигационно право|0 Коментара

Черният петък е ден, в който можете да се сдобиете със стока, чиято покупка  обмисляте от дълго време или с подаръци за близките си по повод предстоящите празници. За съжаление, на тази дата не-малко търговци се опитват да максимизират печалбата си чрез употребата на незаконни практики. В тази статия ще разгледаме някои от основните [...]

9 09, 2019

Пътуване на дете в чужбина – Необходими документи

От |2020-06-18T14:47:35+03:009 септември, 2019|Семейно право|0 Коментара

Какви действия е необходимо да предприемете при пътуване на дете в чужбина? Съгласно чл. 127а от Семейният кодекс въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Следователно, необходимо условие, за да може детето да пътува в чужбина, е постигането на [...]

30 07, 2019

Допълнителен платен отпуск за майки на деца до 18-годишна възраст

От |2020-06-18T14:47:46+03:0030 юли, 2019|Трудово право|0 Коментара

На 26.07.2019г. е внесен нов законопроект за изменение на Кодекса на труда. В него е предвиден допълнителен платен годишен отпуск за майките на деца до 18 годишна възраст. Каква е правната регламентация на платения отпуск за две или повече деца? В чл.168 от действащия Кодекс на труда е предвидено, че ако е уговорено в колективен [...]

16 07, 2019

Увреждане на кредитора

От |2021-03-16T13:22:26+02:0016 юли, 2019|Облигационно право|0 Коментара

С ново тълкувателно решение ВКС сложи край на порочната практика за увреждане на кредитора чрез извършване на последователни прехвърлителни сделки. Какво означава последователни прехвърлителни сделки или т.нар. "каскадни сделки"? От дълги години в страна съществува порочна практика, длъжник да прехвърля имуществото си на трети лица, за да избегне отнемането му от кредитор. В законът [...]

Go to Top