БАНКОВА СМЕТКА ЗА ХОНОРАРИ
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
IBAN: BG15FINV91501016756960
BIC/SWIFT: FINVBGSF
Титуляр: ЛЕГЕ АДВАЙЗЪРИ ООД
ЕИК(БУЛСТАТ): 204092973

БАНКОВА СМЕТКА ЗА ДЪРЖАВНИ ТАКСИ И РАЗНОСКИ
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД

IBAN: BG22FINV91501017266375
BIC/SWIFT: FINVBGSF
Титуляр: ЛЕГЕ АДВАЙЗЪРИ ООД
ЕИК(БУЛСТАТ): 204092973