fbpx

Припознаване и оспорване

Кога се извършва припознаване?

Припознаване се извършва когато майката и бащата на детето не са сключили граждански брак. Това се налага, защото в този случай не се прилага законовата презумпция за бащинство.  Припознаването е регламентиран от закона начин за установяване на произход. С извършване на припознаване едно лице заявява, че е биологичният родител на дете.

Кой може да извърши припознаване и какъв е реда?

Както майката, така и бащата могат да припознаят детето си. Необходимо е само да са навършили 16 години. Ако детето няма установен произход, можете да го припознаете, дори да не е Ваше биологично дете. В този случай е необходимо съгласие от другия родител.

Можете да припознаете дете без ограничение във времето, дори да е навършило пълнолетие или посмъртно. Важно е да знаете, че припознаването не може да бъде отменено. Въпреки, че не можете да го оттеглите, законът предоставя възможност да поискате унищожаване на припознаването, в следните случаи: при грешка, измама, заплашване или ако не сте навършили 16 години.

Припознаването се извършва лично с писмено заявление пред  длъжностното лице по гражданското състояние или с декларация с нотариално заверен подпис. Декларацията се подава до длъжностното лице по гражданското състояние.

 

Може ли припознаването да бъде оспорено?

Законът предвижда различни хипотези за оспорване и унищожаване на вече извършено припознаване. Посочен е кръгът на лицата, които имат това право, както и сроковете, в които те могат да го упражнят. Това са:

  • другият родител– в 3-месечен срок от получаване на съобщението за припознаване;
  • детето след навършване на 14-годишна възраст ( в срок до 1 г. от навършване на пълнолетие или от узнаване за припознаването);
  • биологичният баща в едногодишен срок от узнаване на припознаването, като задължително се съединява с иск за установяване на произхода на детето от оспорващия;
  • трето лице, което твърди, че е родител на детето, в едногодишен срок от узнаване на припознаването като задължително се съединява с иск за установяване на произхода на детето от оспорващия.
  • прокурор, в защита на обществения интерес, чрез иск, предявен в едногодишен срок от узнаването за припознаването.

Когато интересите и правата на детето са засегнати, оспорването може да се извърши от прокурор и от Дирекция „Социално подпомагане“. Срокът е една година от припознаването. 

При нужда от съдействие или повече информация свържете се с нас или заявете консултация.

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!