fbpx

Консултиране и правно обслужване на юридически лица

Екипът ни притежава дългогодишен опит в сферата на правно обслужване на юридически лица.  Предлагаме на клиентите си както текущо, така и абонаментно правно обслужване, според нуждите на търговеца. Разработили сме и успешно предоставяме и специализирани услуги за стартиращи бизнес кампании.

В днешния динамичен свят бизнес клиентите ни се нуждаят от компетентни и своевременно получени правни съвети.

През последните години епидемията от COVID – 19, военните действия в Украйна и произтичащите от тях икономически последици, допълнително усложнха бизнес средата, променха начинът на работа и изправиха голяма част от фирмите пред значителни трудности. Екипът ни се стреми да оказва необходимата правна помощ и съдействие на всеки наш клиент,  в цялостната му сфера на дейност или по конкретен казус, съобразно актуалната обстановка, както в страната, така и по света. Ние ценим възможността за дългосрочно сътрудничество с корпоративните ни клиенти и винаги отделяме необходимото време и внимание за максимално ефективно съдействие. Запознаваме се с търговската дейност, особености и цели в детайли, за да можем да предложим решение, което съответства в най-голяма степен на интереса на клиента.

Независимо дали клиентите ни са стартиращи бизнеси или са утвърдени и разпознаваеми марки/предприятия/дружества на пазара, нашият екип предоставя бързи, качествени, достъпни и практически ориентирани услуги и съвети. Някои от казусите изискват гъвкави и бързи действия, както и нестандартно мислене, излизащо извън рамките на обичайната практика за конкретната ситуация.

Винаги отчитаме и изключителното значение на своевременно предоставения съвет или услуга. Правилните действия в точния момент и с правилното отношение постигат желания резултат. Те спестяват време, усилия и допълнителни разходи, които могат да бъдат инвестирани в нови възможности. А успехът на клиентите ни е и наш успех.

С какво можем да съдействаме

Учредяване и промени в обстоятелствата на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

Преобразуване на търговски дружества

Несъстоятелност и ликвидация

Цялостно съдействие при лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за вашата дейност

Анализ на целите и избор на най-оптималната правна форма на юридическо лице

Изготвяне на всички процедури и документи във връзка с изискванията на GDPR

Становище и оценка на съответствието на дейността с действащото българско законодателство

Оценка на риска

Изготвяне/преглед/становище/корекции по всички форми на търговски сделки/договори

Консултиране и изготвяне на правни становища при възникнали казуси с интелектуална собственост

Консултиране и процесуално представителство при казуси с корпоративно данъчно облагане, включително и с ДДС

Консултиране  във връзка с  трудови и осигурителни аспекти на дейността

Специализирани услуги за юридически лица

Запознайте се с пакетните услуги, които сме разрботили за нашите корпоративни клиенти

Абонаментно правно обслужване

 


  • Бърз достъп до адвокат в рамките на работното ни време

  • Висока ефективност на услугите, поради по-доброто познаване на дейността Ви
  • Ниски разходи - абонаментът винаги е по-евтин от щатния юрист

Услуги за стартиращи компании

 


  • Предварителни консултации свързани с организацията на дейността
  • Регистрация на търговско дружество
  • Изготвяне на всички необходими за стартиране на дейността нормативноустановени документи
  • Консултации и цялостно съдействие при осъщестяване на дейността

Свържете се с нас