fbpx

Абонаментно правно обслужване

Ние работим с много собственици на бизнес. Ние самите сме собственици на бизнес. И изключително добре осъзнаваме колко е важно да можеш да разчиташ на правилните партньори.

От опит знаем колко е притеснително, когато имаш нужда от бързо съдействие, а трябва да чакаш. Колко е трудно и времеемко, когато трябва да въвеждаш поредния нов човек в тънкостите и детайлите на дейността си. Как всеки лев е от значение и как спокойствието е най-ценното предимство, което контрагентът може да ти осигури.

Затова, когато предлагаме услугите си, винаги целим да сме  максимално бързи, изключително ефективни, да предложим сигурност  на онези, които са ни се доверили.

И услугата „Абонаментно правно обслужване“ ни позволява в най-голяма степен да постигнем тези си стремежи.

Няма да е преувеличено да кажем, че при нея се превръщаме в част от екипа на клиента си – разбираме всичко за бизнеса му, на разположение сме през цялото време, поддържаме непрестанна комуникация и взимаме проактивни решения.

С една дума – грижим се за бизнеса Ви, сякаш е наш.

Какви са ползите от абонаментно правно обслужване

РАЗБИРАНЕ:

Нашата първа задача е да опознаем бизнеса Ви и предизвикателствата, с които се борите – ще ги приемем като своя лична кауза. Ще научим какво е всеки ден да се будиш с мисълта за тази фирма. Ще разберем добре Вашите нужди, както на ежедневно ниво, така и в перспектива. Така ще можем да Ви информираме незабавно за всички промени в нормативната уредба, ще можем своевременно да предоставяме съвети и предположения за прилагане на добри практики, които да допринесат за безпроблемното развитие на дейността Ви.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ:

Когато работим заедно всеки месец, можем да опознаем в детайл Вашата дейност, да изградим принцип на комуникация, да предприемем предварително превантивни мерки в случай на нужда и т.н. Това води до вземането на изключително точни решения за много по-кратко време. В практиката ни се е доказало, че при абонаментно правно обслужване казусите намират до 80% по-бързи и по-правилни решения.

БЪРЗИНА:

Познавайки в детайл Вашата дейност, ще можем да реагираме незабавно при всяка нужда от съдействие. Включително и в почивни и празнични дни, когато това е уговорено. Вече няма да губите време в търсене на адвокат, когото да чакате да Ви приеме, да Ви изслуша, да се запознае с дейността и спецификите на казуса Ви и да хаби ценни за Вас дни, преди да излезе със становище.

СИГУРНОСТ:

Получавате превантивна правна защита чрез предварителното съобразяване на действията Ви с нормативната уредба и правните обичаи. Това в значителна степен намалява вероятността от възникване на спорове.

СПОКОЙСТВИЕ:

Уверени сте, че всички правни аспекти на Вашата дейност са под постоянен контрол от адвокати с професионален стаж в различни сфери на правото.

НИСКИ РАЗХОДИ:

 Цената на абонаментното правно обслужване е на много по-ниска стойност от назначаването на юрисконсулт на трудов договор.

Основните сфери на дейност на дружеството обхващат следните правни отрасли:

търговско и облигационно право

административно право и процес

трудово и осигурително право

събиране на вземания

недвижими имоти и строителство

регистрация на дружества и промени в обстоятелствата

Но също така поддържаме широк спектър от контакти с колеги, които ни съдействат при възникване на казуси в области, които не са сред онези, с които главно се занимаваме. Това значи, че дори даден юридически отрасъл да не е споменат тук, ние ще имаме задачата да Ви помогнем.

Услугите ни за „Абонаментно правно обслужване“ се предоставят след сключване на стандартен договор, съобразно избрания от Вас пакет или индивидално изготвен договор, в случай че нуждите Ви не попадат в обхвата на фиксираните ни услуги. Можете да отправите запитване, за да изготвим индивидуална оферта, съобразена с Вашите специфични изисквания като се свържете с нас.

Нашите пакети за Абонаментно правно облсужване

Изберете най-подходящия или се свържете с нас за изготвяне на индивидуална оферта

Пакет "Базов"

1300лв

Подходящ, когато необходимостта от юридическо съдействие не е регулярна или когато обемът ѝ е относително малък


 • включва една обща правна консултация месечно
 • включва едно правно становище месечно
 • включва преглед, коментари и разяснения по изпратен документ, независимо от естеството му

Пакет "Стандарт"

800лв/м

Подходящ, когато необходимостта от юридическо съдействие с регулярен и разнообразен характер


 • не се ограничава до конкретен брой и вид правни услуги
 • включва предоставяне на правни услуги в рамките на 20 часа месечно
 • предварително Ви информираме за прогнозото време за работа по всеки казус

Още за абонаментното правно обслужване

Какво представлява абонаментното правно обслужване?

Абонаментното правно обслужване е вид правно обслужване в рамките на което кантората ни Ви предоставя постоянни адвокатски /юридически/ услуги. При избор на този вид правно обслужване Вие гарантирано получавате за определен период от време (обичайно 12 месеца) съответните (предварително договорени) правни услуги. Те обхващат целия спектър от юридическо съдействие, който Ви е необходим: консултации, преглед на документи, изготвяне на книжа и пр. Правните услуги, които получавате не са ограничени в конкретна област на правото (облигационно, търговско, административно право, регистърни процедури и много др.).

Основната цел на абонаментното правно обслужване е получаването на гарантирана и постоянна юридическа подкрепа при текущото извършване на Вашата дейност. Тя включва разрешаване на текущи правни проблеми, цялостно оптимизиране на дейността с оглед превантивното й юридическо обезпечаване.

Кои са основните характеристики на абонаментното правно обслужване?

Абонаментното правно обслужване се осъщестява въз основа на сключен договор. Той може да включва множество и разнообразни клаузи, съобразно индивидуалните Ви желания и спецификите на дейността Ви. Основните компоненти на един договор за абонаментно правно обслужване са следните:

 1. Какъв е общият срок за предоставяне на услугата – най-често такива договори се сключват за срок от 12 месеца, като при нужда се подновяват след изтичането на срока;
 2. Какъв е видът и обемът на предоставяните от адвоката услуги? Съществуват разнообразни възможности за определяне на услугите. Такива могат да бъдат:
 • 30 часа месечно – в рамките на тези часове могат да бъдат включени например:

⇒изготвяне, преглед или коригиране на договор;

⇒проучване и предоставяне на правно становище по определен казус;

⇒провеждане на преговори с Вашите контрагенти (обичайно техен адвокат) по повод сключването на договор или друг вид правоотношение;

 • Предоставяне на определен брой правни консултации месечно, свързани с обичайната Ви дейност;
 • Предоставяне на определен брой правни становища по казуси, свързани с дейността Ви;
 • Комбинация от горните.

Клиентите, с които имаме сключен договор за абонамент винаги се обслужват с приоритет от кантората.

За кого е подходящо абонаментното правно обслужване?

Абонаментното правно обслужване е подходящо за търговци и/или лица, извършващи друг вид икономическа дейност. Естеството на тяхната дейност предполага възникването на голям брой и разнообразни по своята същност правоотношения. Те налагат регулярно ползване на  правна помощ.

Каква е цената на абонаментното правно обслужване?

В случай, че не сте избрали нито един от нашите фискирани пакети за "Абонаментно правно обслужване", можем да изготвим оферта индивидуално, съобразно Вашите нужди. Обичайно плащанията по договор за абонаментно правно обслужване се договарят като ежемесечна такса. Не се колебайте да се свържете с нас или да ни изпратите запитване.

Свържете се с нас