fbpx

Абонаментно правно обслужване

Много от клиентите ни притежават собствен бизнес. Ние самите сме собственици на бизнес. Разбираме отлично колко е важно да имаш правилния партньор и да можеш да разчиташ на него.

Защо предлагаме абонаментни правни услуги

От опит знаем колко тревожно е чакането, при нужда от бързо съдействие. Разбираме колко трудно и времеемко е въвеждането на нов човек в детайлите на дейността. Ценим и стойността на вложените в бизнеса усилия и средства. Знаем, че спокойствието е най-ценното предимство, което партньорът може да Ви осигури.

За това, когато предоставяме правни услуги, винаги се стремим да бъдем максимално бързи и изключително ефективни. Стремим се да предоставим сигурност на тези, които ни се доверяват.

Услугата ни "Абонаментно правно обслужване" ни позволява да постигнем тези стремежи в най-голяма степен.

Какво правим за Вас

Не е преувеличено, ако кажем, че при предоствянето на абонаментно правно обслужване ставаме част от екипа на нашия клиент - запознаваме се с всеки детайл на дейността, на разположение сме през цялото време, поддържаме непрестанна комуникация и взимаме проактивни решения.

С една дума - грижим се за вашия бизнес, сякаш е наш.

Какви са ползите от абонаментно правно обслужване

РАЗБИРАНЕ:

Ще вникнем внимателно в детайлите на дейността, за да разберем добре Вашите нужди. Така ще можем да Ви информираме незабавно за всички промени в нормативната уредба. Ще можем своевременно да предоставяме съвети и предположения за прилагане на добри практики, които да допринесат за безпроблемното развитие на дейността Ви.

ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ:

Ежемесечната съвметна работа ни позволява да изградим ефективни модели на комуникация и практически действия. Това води до вземането на изключително точни решения за много по-кратко време. В практиката ни се е доказало, че при абонаментно правно обслужване казусите намират до 80% по-бързи и по-правилни решения.

БЪРЗИНА:

Познавайки в детайл Вашата дейност, ще можем да реагираме незабавно при всяка нужда от съдействие. Включително и в почивни и празнични дни, когато това е уговорено. По този начин се избягва търсенето на адвокат, провеждането на срещи и предоставянето на първоначална информация по казуса.

СИГУРНОСТ:

Получавате превантивна правна защита чрез предварителното съобразяване на действията Ви с нормативната уредба и добрите търговски практики. Това в значителна степен намалява вероятността от възникване на спорове и допускане на нарушения на закона.

СПОКОЙСТВИЕ:

Уверени сте, че всички правни аспекти на Вашата дейност са под постоянен контрол от адвокати с професионален стаж в различни сфери на правото.

НИСКИ РАЗХОДИ:

Цената на абонаментното правно обслужване е на много по-ниска стойност от назначаването на юрисконсулт на трудов договор.

Основните сфери на дейност на дружеството обхващат следните правни отрасли:

търговско и облигационно право

административно право и процес

трудово и осигурително право

събиране на вземания

недвижими имоти и строителство

регистрация на дружества и промени в обстоятелствата

Поддържаме широк спектър от контакти с колеги, които ни съдействат при възникване на казуси в области, които не са сред горепосочените. Дори да се нуждаете от помощ в юридически отрасъл, който не е споменат тук, ние сме готови да Ви съдействаме.

Услугите ни за „Абонаментно правно обслужване“ се предоставят след сключване на стандартен договор, съобразно избрания от Вас пакет. Ако пакетните ни услуги не съвпадат с Вашите нужди, изпратете ни запитване, за да изготвим индивидуална оферта.

Пакетни услуги

Пакет "Базов"

1300лв

Подходящ, когато необходимостта от юридическо съдействие не е регулярна или когато обемът ѝ е относително малък


 • включва една обща правна консултация месечно
 • включва едно правно становище месечно
 • включва преглед, коментари и разяснения по изпратен документ, независимо от естеството му

Пакет "Стандарт"

800лв/м

Подходящ, когато необходимостта от юридическо съдействие с регулярен и разнообразен характер


 • не се ограничава до конкретен брой и вид правни услуги
 • включва предоставяне на правни услуги в рамките на 20 часа месечно
 • предварително Ви информираме за прогнозото време за работа по всеки казус

Още за абонаментното правно обслужване

Какво е абонаментно правно обслужване?

Абонаментното правно обслужване е вид правно обслужване в рамките на което кантората ни Ви предоставя постоянни адвокатски /юридически/ услуги. При избор на този вид правно обслужване Вие гарантирано получавате за определен период от време (обичайно 12 месеца) съответните предварително договорени правни услуги. Те обхващат целия спектър от юридическо съдействие, който Ви е необходим: консултации, преглед на документи, изготвяне на книжа и пр. Правните услуги, които получавате не са ограничени в конкретна област на правото (облигационно, търговско, административно право, регистърни процедури и много др.).

Каква е неговата цел?

Основната цел на абонаментното правно обслужване е получаването на гарантирана и постоянна юридическа подкрепа при текущото извършване на Вашата дейност. Тя включва разрешаване на текущи правни проблеми, цялостно оптимизиране на дейността с оглед превантивното й юридическо обезпечаване.

Кои са основните характеристики на абонаментното правно обслужване?

Абонаментното правно обслужване се осъщестява въз основа на сключен договор. Той може да включва множество и разнообразни клаузи, съобразно индивидуалните Ви желания и спецификите на дейността Ви. Основните компоненти на един договор за абонаментно правно обслужване са следните:

 1. Какъв е общият срок за предоставяне на услугата? – най-често такива договори се сключват за срок от 12 месеца, като при нужда се подновяват след изтичането на срока;
 2. Какъв е видът и обемът на предоставяните услуги? - съществуват разнообразни възможности за определяне на услугите. Такива могат да бъдат:
 • 30 часа месечно – в рамките на тези часове могат да бъдат включени например:

〉  изготвяне, преглед или коригиране на договор;

〉  проучване и предоставяне на правно становище по определен казус;

〉  провеждане на преговори с Вашите контрагенти (обичайно техен адвокат) по повод сключването на договор или друг вид правоотношение;

 • Предоставяне на определен брой правни консултации месечно, свързани с обичайната Ви дейност;
 • Предоставяне на определен брой правни становища по казуси, свързани с дейността Ви;
 • Комбинация от горните.

Клиентите, с които имаме сключен договор за абонамент, винаги се обслужват с приоритет от кантората.

За кого е подходящо абонаментното правно обслужване?

Абонаментното правно обслужване е подходящо за търговци и/или лица, извършващи икономическа дейност, чието ествество предполага възникването на голям брой и/или разнообразни по своята същност правоотношения. Абонаментното правно обслужване предоставя удобство и сигурност за такива клиенти, като им осигурява постоянен достъп до необходимата правна помощ.

Каква е цената на абонаментното правно обслужване?

В случай, че не сте избрали нито един от нашите фискирани пакети за "Абонаментно правно обслужване", можем да изготвим индивидуална оферта.  Обичайно плащанията по договор за абонаментно правно обслужване се договарят като ежемесечна такса. Не се колебайте да се свържете с нас или да ни изпратите запитване.

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!