fbpx

Имущество на дете

Кой може да се разпорежда с имущество на дете?

Съгласно Семейния кодекс родителите управляват и се разпореждат с имуществото на децата си в техен интерес. В определени случаи, това не се случва по свободна воля на родителите. За разпореждането с някои видове имущество на дете е необходимо разрешение от съда.

Разрешение се иска за:

Разпореждане с влогове

Разпореждане с ценни книги

Разпореждане с недвижими имоти

Разпореждане с някои движими вещи

Каква е процедурата

Производството пред съда се образува по молба на родителите. Молбата трябва да съдържа следните задължителни реквизити:

  • трите имена и ЕГН на детето;
  • настоящ адрес на детето;
  • трите имена и ЕГН на майката и/или бащата;
  • точно описание на действието на разпореждането с оглед на което се прави искането.

Към молбата се прилагат документи, които да обосновават искането за разпореждане. Те следва да доказват необходимостта от получаването му, както и че това би било в интерес на детето.

Как съдът взема решение относно разпореждане с имущество на дете

Съдът решава дали да уважи молбата, строго индивидуално във всеки конкретен случай, в зависимост от това дали разпореждането е в интерес на детето. За целта намеренията, с оглед на които се иска разпореждането, трябва да бъдат много ясно и точно изложени и подкрепени с доказателства.

Необходимо е да се убеди съдът, че разпореждането наистина е необходимо, както и че то е в интерес на детето. За да извърши преценка, съдът може да поиска становище от дирекция “Социално подпомагане”. Районният съд е изключително стриктен по отношение на обосноваността на искането. Това е така защото няма механизъм за последващ контрол на даденото разрешение. 

Решението на районния съд подлежи на обжалване пред въззивна инстанция. Когато стойността на исканото разпореждане е над определен праг, решението подлежи на обжалване и пред касационна инстанция – Върховния касационен съд.

Какво е важно да знаете

За всяко отделно действие по разпореждане е необходимо самостоятелно разрешение от съда. Това е така, дори действията да са еднотипни. Ако се отнасят до две или повече деца, разрешение се иска за всяко дете.

Как можем да Ви съдействаме

Кантората ни е специализирана в областта на семейното право. Разбираме колко важно е за един родител да защити по най-добрия начин интересите на детето си. При работа с нас можете да разчитате на:

  1. Експертиза и опит: Екипът ни разполага с богат опит по дела, свързани с получаване на разрешение за разпореждане с имущество на дете. Ние разбираме сложността на всеки отделен казус и знаем как да постигнем ефективно решение.
  2. Персонализиран подход: Вярваме, че всеки случай е уникален и заслужава индивидуално внимание. Придаваме голямо значение на Вашите конкретни нужди и приоритети. Това ни позволява да изготвим персонализирана стратегия за успешно решаване на казуса.
  3. Съдействие през целия процес: Нашата роля не е само да Ви предоставим правна консултация и да Ви представляваме пред съда. Ние Ви подкрепяме през целия процес, осигурявайки Ви информация, подготовка за предстоящите съдебни процедури и отстояване на Вашите интереси.

Имате конкретен въпрос?


Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас по един от посочените във формата за контакти начини.
Ще получите:

  • бърз отговор от нашия екип,
  • първоначална консултация отновно възможностите за съдействие
  • разсянения при избора на подходяща услуга

Заявете консултация

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!