fbpx

Оспорване на бащинство

Как се установява бащинство?

В българското законодателство съществува презумпция, според която за баща на детето се счита съпругът на майката. Това е така включително ако раждането е до изтичането на 300 дни от решението за развод и майката не е сключила нов брак.  На практика е възможно така установеното по закон бащинство да не отговаря на действителния произход на детето. Оборването на тази презумпция е възможно само  по исков ред.

Кой може да предяви иск за оспорване на бащинство?

Лицата, които могат да предявят такъв иск са изрично изброени в закона. Това са:

  • бащата на детето, който е записан в акта за раждане
  • майката
  • детето

В какъв срок може да бъде предявен искът оспорване на бащинство?

За да се гарантира стабилността и сигурността на семейните отношения законодателят не само ограничава лицата, които могат да предявят иск за оспорване на бащинство, а и поставя кратки срокове, след изтичането на които те губят това свое право.

  • Съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето. Той трябва да докаже, че то не е могло да бъде заченато от него до изтичането на една година от узнаване на раждането.
  • Майката може да оспори, че съпругът й е баща на детето. Тя трябва да докаже, че то не е могло да бъде заченато от него, до една година от раждането.
  • Детето може да оспори бащинството до една година от навършването на пълнолетие.

Поради това, че срокът е кратък и фатален, реално може да се стигне до стабилизиране на един неистински произход на детето.

ВАЖНО! Въз основа на постановено на 05 април 2018г., Решение на Европейския съд по правата на човека по делото „Докторов срещу България“ , се очаква промяна и в националното законодателство. Решението е постановено именно във връзка с установените преклузивни и твърде кратки срокове за оборване на презумпцията за бащинство в България. Правен анализ на решението и допълнителна информация, можете да намерите в нашия Правен блог.

Свържете се с нас