fbpx

Оспорване на бащинство

Как се установява бащинство?

В българското законодателство съществува презумпция, според която за баща на детето се счита съпругът на майката. Това е така включително ако раждането е до изтичането на 300 дни от решението за развод и майката не е сключила нов брак.  На практика е възможно така установеното по закон бащинство да не отговаря на действителния произход на детето. Оборването на тази презумпция е възможно само  по съдебен ред.

Кой може да предяви иск за оспорване на бащинство?

Лицата, които могат да предявят такъв иск са изрично изброени в закона. Това са:

 • съпругът на майката
 • майката
 • трето лице, което твърди, че е биологичен баща
 • детето

 

В какъв срок може да бъде предявен искът оспорване на бащинство

За да се гарантира стабилността и сигурността на семейните отношения законодателят не само ограничава лицата, които могат да предявят иск за оспорване на бащинство, а и поставя кратки срокове за предявяването им. Съобразно последните изменения на Семейния кодекс и практиката на Европейския съд по правата на човека възможностите са следните:

 • Съпругът на майката може да оспори, че е баща на детето, като докаже, че то не е могло да бъде заченато от него. Този иск може да бъде предявен до изтичането на една година от узнаване на раждането. Ако обстоятелствата, опровергаващи бащинството, са узнати по-късно по независещи от ищеца причини, искът може да бъде предявен до изтичане на една година от узнаване на тези обстоятелства, но не по-късно от навършване на пълнолетие на детето.
 • Майката може да оспори, че съпругът й е баща на детето. Тя трябва да докаже, че то не е могло да бъде заченато от него, до една година от раждането.
 • Трето лице, което твърди, че е биологичен баща на детето, може да оспори бащинството до изтичане на една година от узнаването на раждането. Този иск задължително се съединява с иск за установяване на произход
 • Детето може да оспори бащинството от навършване на четиринадесетгодишна възраст до една година от навършването на пълнолетие.

Поради това, че сроковете са сравнително кратки, реално може да се стигне до стабилизиране на един неистински произход на детето.

 

Особени случаи на оспорване

Съществува и една особена хипотеза на оспорвавен на бащинство, а именно тази по чл.61, ал.3 от Семейния кодекс. Тя е приложима само в следния случай:

 • Детето е родено преди да са изтекли 300 дни от прекратяване на брака, но майката е сключила нов брак
 • Съпругът от втория брак е предвил иск и е оспорил презумпцията за бащинство

В този случай, за баща на детето се смята първият съпруг. Първият съпруг и майката могат да предявят иск за оспорване на бащинството до една година от узнаването на решението, но не по-късно от три години от влизането му в сила.

Как можем да Ви съдействаме

Оспорването на бащинство е сложен и чувствителен юридически процес, който изисква подходяща подготовка и съобразяване със специфичните правни изисквания. Нашия екип се придържа към следните принципи на работа по този вид дела:

 1. Консултация и оценка на случая: Ще проведем задълбочена консултация с Вас, за да разберем всички релевантни факти и да оценим силните и слабите страни на случая. Нашите юристи ще Ви предоставят ясно и разбираемо обяснение за правните процедури и възможностите Ви при оспорване на бащинство.
 2. Подготовка на доказателствата: За успешно оспорване на бащинство е от съществено значение да разполагате с надлежни доказателства. Ние ще Ви помогнем да съберете, организирате и представите тези, които са от значение за успешното приключване на процедурата. Това може да включва събиране на свидетелкси показания, експертни изследвания, медицински документи и други, които ще докажат основателността на иска.
 3. Процесуално представителство: При иниициране на производството ние изготвяме и входираме всички необходими документи, представляваме Ви в хода на целия процес и извършваме всички процесуални действия.
 4. Конфиденциалност и етика: Разбираме, че случаите на оспорване на бащинство са чувствителни и лични. Затова гарантираме пълна конфиденциалност на Вашата информация и спазваме най-високите стандарти за етика и професионализъм.

Ако имате нужда от правна помощ при оспорване на бащинство, свържете се с нас, за да научите повече и да запишете час за консултация.

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!