fbpx

Установяване на бащинство

Кога може да се предяви иск за установяване на бащинство

Икът за установяване на бащинство може да се предяви в два случая:

  1. При липсата на установен произход от бащата. Т.е бащинството не е установено нито по закон, нито чрез припознаване. В тези случаи в акта за раждане на детето не е посочен баща.
  2. Друга възможна хипотеза е искът за установяване на бащинството да се предяви след като бъде налице влязло в сила съдебно решение, с което е уважен предходно предявен иск за оспорване на бащинство или за оспорване на припознаване.

Кой може да предяви искa

Законът определя кръга на лицата, които могат да предявят такъв иск. Съгласно чл. 69 от Семейния кодекс това са само майката и детето. Правата им са самостоятелни и могат да бъдат упражнени отделно и независимо от всеки от тях.  Предмет на доказване по иска следва да е това,  че майката е заченала детето от лицето, сочено за баща.

Ограниченият кръг лица, които могат да предявят такъв иск е в съответствие с принципа на стабилност на произхода. Семейният кодекс съдържа консервативни норми по отношение на произхода, които не позволяват всяко лице да предявява искове за установяване или оспорване на произход. Идеята на законодателя е да гарантира стабилност на тези отношения, като предпази семейството от неоснователни съдебни претенции.

Какъв е срокът за предявяване на иска

Майката може да предяви иска за установяване на произход от бащата в тригодишен срок от раждането на детето. Детето може да упражни своето право до три години от навършване на пълнолетие. Когато искът е предявен от детето по делото се призовава и взема участие майката.

 

Какво е важно да знаете за иска за установяване на бащинство

Съществува разлика в сроковете за предявяване на иск за установяване на бащинство от детето по чл.69 от СК и иск за оспорване на бащинство по чл.62, ал.4 от СК.

По смисъла на закона - чл. 69, ал. 1 СК искът за установяване на произход от бащата е предвиден за случаите когато произходът от бащата е неустановен. Съгласно мотивите на ТР № 2/2014 г на ОСГК на ВКС за дете с неустановен произход по баща е налице правен интерес от предявяване на иск за установяване на бащинството от момента на раждането му, респ. от момента на отпадане на правните последици от установен произход. В този смисъл са и указанията, дадени в т. 2 от ППВС № 5/78 г. от 21.11.1979 г., съгласно които искът на детето за установяване на произход от бащата може да се предяви и преди пълнолетието му.

Правният интерес от предявяване на иска по чл. 69, ал. 1 СК се обуславя от неустановения произход от бащата. За разлика от иска по чл. 62, ал. 4 СК, с който се оспорва установен произход от бащата, правото на иск на детето по чл. 69, ал. 1 СК не е ограничено от навършване на възраст (четиринадесет годишна или пълнолетие). В този случай майката действа като законен представител на детето и упражнява неговото право на иск като при противоречие на интересите на майката с интересите на детето, на същото се назначава особен представител.

Как можем да Ви съдействаме

Семейното право е сред основните сфери на дейност в кантората ни. През годините сме натрупали солиден опит по разнообразни семейни казуси и познаваме в детайли спецификата на тази материя. Личният елемент  в нея предполага особено внимание към всеки детайл, както и решения, които са подходящи не само юридически, но и житейски.

Стремим се към максимално достъпни, точни и ясни  юридически съвети. Съчетаваме експертните знания със с нужната емпатия и индивидуален подход, за да гарантираме най-доброто възможно решение за Вас и Вашето дете.

Можем да Ви предоставим цялостно съдействие по казуси свръзани с установяване на произход от бащата. Обичайно започваме с провеждане на консултация, след което обсъждаме възможностите за предявяване на иск и необходимите доказателства. Изготвяме нужната стратегия за успешния изход на делото.

Когато избирате нас, можете да очаквате:


  • Индивидуално обслужване и подкрепа през целия процес.
  • Юридически съвети, съобразени със специфичните Ви нужди и обстоятелства.
  • Защита на Висшия интерес на детето.
  • Пълна конфиденциалност и спазване на най-високите стандарти за етика и професионализъм.

Заявете консултация

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!