fbpx

Данъчни консултации

Кантората ни е специализирана в областта на данъчното право. Предоставяме консултации, анализи и експертни правни становища по всички въпроси и във всички сфери на данъчното законодателство. Навременното консултиране Ви осигурява превенция и е основен фактор за успешна защита на Вашите права и законни интереси.

Какви услуги предлагаме?

Данъчна консултация при проверка от НАП

Данъчна консултация при данъчни регистрации

Общи данъчни консултации при облагане

Консултации за облагането на физическите лица по ЗДДФЛ (Закон за данък върху доходите на физическите лица).


Консултации за облагането на юридическите лица по ЗКПО (Закон за корпоративното подоходно облагане).


Консултации за облагането с ДДС по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност).


Консултации за облагането с акциз по ЗАДС (Закон за акцизите и данъчните складове).

Данъчни консултации за облагане при сделки

Консултации за облагането при вътреобщностни доставки и вътреобщностни придобивания в рамките на ЕС (ВОД и ВОП).


Консултации за режимите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).


Консултации при сделки с недвижими имоти.


Консултации при различните видове търговски сделки.


Консултации за данъчните аспекти при прехвърляне на активи на дружества.

С какво можем да Ви съдействаме

Ако започвате търговска дейност или вече развивате такава, но не ползвате юридическа помощ в областта на данъчното законодателство, изправени сте пред казус, свързан с данъчно право, дейността Ви е обект на проверка или ревизия и смятате, че можете да ни се доверите, не се колебайте да се свържете с нас.

Ще получите обратна връзка по запитването си в рамките на 24 часа. Ще Ви посочим релевантната услуга, нейната стойност и срок за изпълнение.

Имате конкретни въпроси?


Ако се нуждаете от отговор на въпроси свързани с принципни законови положения в областта на данъчното право или по конкретен казус, използвайте услугата ни:

„Консултация по данъчно право“


Заявете консултация

error: Съдържанието е защитено!