ДОБЪР ЕКИП. ДОБРИ РЕЗУЛТАТИ.

адвокат Любен Димитров

адв. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ

УПРАВЛЯВАЩ СЪДРУЖНИК

Отговаря за дейността на дружеството, както и за определяне на неговите приоритети и стратегия за развитие…

Научете повече

адв. СОНЯ АНТОНОВА

АДВОКАТ

Член на управителния съвет на Фондация  “Асоциация за правна помощ”, участва активно в провеждането на обучения…

Научете повече
Адвокат Елия Стоилова

ЕЛИЯ СТОИЛОВА

ЮРИСТ

Учредител на Фондация „Асоциация за правна помощ“, чиято основана цел е подпомагане и развитие…

Научете повече

Ясен Чакалов

АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИК
 • Студент по право в СУ „Св. Климент Охридски“

 • Присъединява се към екипа ни през януари 2019г

 • Владее отлично английски и немски език

 • Едно от отличителните му качестта е упоритостта при работа с държавната администрация

Драгомир Димитров

АДВОКАТСКИ СЪТРУДНИК
 • Присъединява се към екипа ни през 2016г.

 • Владее отлично английски език

 • Отговаря за комуникацията на кантората с клиенти по телефон и имейл

 • Поддържа и актуализира актуалното състояние на съдебните дела

Визия и мисия

 • Да бъдем лидер и предпочитан партньор на пазара на правните и консултантски услуги

 • Да прилагаме иновативни подходи и нестандартни решения при разрешаване проблемите на нашите клиенти

 • Да създаваме и изграждаме дългосрочни взаимноизгодни партньорски отношения с нашите клиенти и контрагенти

Ценности и принципи

 • Да бъдем максимално полезни за нашите клиенти

 • Прозрачност за клиента в процеса на консултиране и тясно сътрудничество с него

 • Разбиране на проблема, който трябва да се реши, и комплексен подход при неговото финализиране

 • Отчетност на всеки етап от консултативния процес

 • Обезпечаване на обратна връзка с клиента

 • Пълна конфиденциалност на всички контакти

ТАКСИ И ХОНОРАРИ

В Адвокатска къща Леге Адвайзъри определяме индивидуални хонорари за всеки отделен казус, след като се запознаем в детайли с фактите и желания от клиента резултат, като се ръководим от следните принципи:

Всеки казус засяга определена правна материя, която има характерни особености. Възможно е проблемът да бъде разрешен само с провеждане на консултация или с изготвянето на документи, но в някои случаи е необходимо правата на клиента да се защитят по съдебен ред. При определяне на хонорара отдаваме голямо значение на времето, което ще бъде необходимо за работа по казуса.

При работата по определени казуси е необходимо извършаването на значителен брой отделни действия (например посещения в различни институции, изготвяне, подаване и снабдяване с документи, водене на преговори и др.) След провеждането на първоначална консултация и изготвянето на работна стратегия, определяме хонорар, в който предварително отчитаме необходимите за извършване действия.

При работата по определени казуси е необходимо извършаването на значителен брой отделни действия (например посещения в различни институции, изготвяне, подаване и снабдяване с документи, водене на преговори и др.) След провеждането на първоначална консултация и изготвянето на работна стратегия, определяме хонорар, в който предварително отчитаме необходимите за извършване действия.

Материалният интерес винаги е от водещо значение в политиката при определяне на хонорари и се определя индивидуално при всеки отделен казус.

Адвокатска къща „Леге Адвайзъри“ се ръководи от принципа на прозрачност при определяне на хонорарите за съответните услуги. След запознаване с казуса, ще Ви информираме за всички необходими действия, процедури, дължими държавни и административни такси и срокове за изпълнение на възложената работа.

*Адвокатска кантора Леге Адвайзъри спазва установените с Наредба №1 от 9 юли 2004г., минимални размери на адвокатските възнаграждения.

Посочените цени не изчерпват всички услуги, които кантората предоставя и имат за цел да информират клиентите за стойността на най-често търсените услуги и да ги запознаят с  политиката ни за определяне на хонорари в останалите случаи.

 1. Обща онлайн консултация – 60 лева.

 2. Обща консултация на място в кантората – 100 лева.

 3. Консултация за недвижим имот – 100 лева.

 4. Консултация за недвижим имот – 100 лева.

 5. Писмено становище по представени документи – 240 лева.

 1. Изготвяне на писмен договор, нотариални актове за собственост, продажба, замяна, дарение, ипотека, извънсъдебна спогодба – от 250 до 1000 лева, в зависимост от материалния интерес.

 2. Изготвяне на едностранни/двустранни договори и споразумения – от 240 до 800 лева.

*Конкретна цена за изготвяне на документ се определя от Адвокатска къща Леге Адвайзъри след запознаване с всички детайли и особеност на казуса.

 1. Проверка на правния статус на недвижим имот, консултация и преглед на документи при покупка на недвижим имот – 390 лева.

 2. Проверка на правния статус на недвижим имот, консултация, преглед и изготвяне на документи – предварителен договор, нотариален акт, съдействие при организиране на сделка при нотариус – 630 лева.

 3. Проверка на правния статут на недвижим имот, преглед и изготвяне на документи, цялостно съдействие при сключване на договор, включващо участие в преговорите между страните – 990 лева.

 4. Проверка на правния статут на недвижим имот при покупка „На зелено“, преглед и изготвяне на документи, цялостно съдействие при сключване на окончателния договор – 1 010 лева.

 1. При материален интерес до 100 000 лева – от 600 до 5000 лева.

 2. При материален интерес над 100 000 лева – по договаряне.

 1. Развод по взаимно съгласие – от 600 лева.

 2. Развод по исков ред – от 1200 лева.

 3. Други неоценяеми искове – от 600 до 1800 лева в зависимост от вида на казуса.

 1. Регистрация на ООД или ЕООД – 400 лв.

 2. Регистрация на АД – 800 лв.

 3. Вписване на промени в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ – 300 лв.

*Услугите включват изготвяне на всички необходими документи, съобразно желанията на клиента и избраната услуга и вписването им в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ

„Професионално обслужване от един млад екип с много хъс за работа! Препоръчвам!“

Христо Димитров

„Доверете се, няма да сгрешите, радвам се, че попаднах точно на този екип. Всичко беше свършено за отрицателно време!“

Донко Деянов

„Благодарение на тази услуга моите задължение при покупката бяха сведени до минимум, консултантите свършиха всичко!“

Катя Динева

РАЗРЕШЕНИ КАЗУСИ

Някои от последните ни успешно разрешени казуси

ВСИЧКИ КАЗУСИ