fbpx

Иск за лишаване от родителски права

При какви обстоятелства може да се стигне до лишаване от родителски права.
Разликата между ограничаване и лишаване от родителски права.

Как може да се стигне до ограничаване или лишаване от родителски права

Обикновеното уреждане на спорове свързани с упражняването на родителските права не води нито до ограничаване, нито до лишаване на един от родителите от родителски права. В тези случаи те само предоставят преимуществено на един от родителите, като на другия се определя режим на лични отношения с детето. Лишаването и ограничаването на родителски права са отделни специални производства. Това са крайни мерки, които се налагат само при наличието на определени обстоятелства.

Каква е процедурата

Производството започва с подаване на молба от родител, прокурор или Дирекция „Социално подпомагане” до районния съд по настоящия адрес на детето. В зависимост от конкретните обстоятелства молбата може да съдържа искане за ограничаване или за лишаване от родителски права.

Ограничаване може да се постанови в един или няколко от следните случаи:

  • когато поведението на родителя представлява опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето;
  • когато поради продължителна физическа или душевна болест или други обективни причини родителят не е в състояние да упражнява родителските си права.

Лишаване може да се постанови при наличие на следните обстоятелства:

  • в особено тежки случаи на опасност за личността, здравето, възпитанието или имуществото на детето или при обективни причини, налагащи лишаването от родителски права;
  • когато без основателна причина родителят трайно не полага грижи за детето и не му изплаща издръжка.

Окончателно ли е решението на съда

Не, решението на съда не е окончателно. Този въпрос може да бъде предмет на ново дело и да бъде пререшен. При изменение на обстоятелствата, довели до огрничаване или лишаване от родителски права, съдът може да ги измени или отмени. Съществува и възможност родителят да поиска от съда да възстанови правата му. Това може да се случи, ако е отпаднало основанието, поради което е бил лишен от тях.

Каква разликата между ограничаване и лишаване от родителски права

При ограничаване на родителските права съдът според конкретния случай взима определени мерки. Той може да отнеме някои от родителските права или да постави конкретни условия за упражняването им.  Така мярка може да бъде например да промени местоживеенето на детето, да постанови режима на лични отношения с родителя да се осъществява само в присъствието на социален служител и др.

При лишаване от родителски права те се предоставят изцяло на другия родител. Лишеният от права родител не може да полага грижи за детето, нито да го представлява. Т.е. отпада нуждата от наличие на неговото съгласие за пътуване на детето или за издаване на лични документи. Лишаването от родителски права не освобождава родителя от заплащане на издръжка. Тя се дължи безусловно. Обичайно, освен ако важни обстоятелства не налагат друго, съдът определя ограничен режим на лични отношения между детето и лишения от права родител.

Как можем да Ви съдействаме

Кантората ни е специализирана в областта на семейното право. Разбираме колко важно е за един родител да защити по най-добрия начин интересите на детето си. При работа с нас можете да разчитате на:

  1. Експертиза и опит: Екипът ни разполага с богат опит по дела, свързани с ограничаване и лишаване от родителски права. Ние разбираме сложността на тези ситуации и знаем как да се справим с тях ефективно и професионално.
  2. Персонализиран подход: Вярваме, че всеки случай е уникален и заслужава индивидуално внимание. Придаваме голямо значение на Вашите конкретни нужди и приоритети. Това ни позволява да изготвим персонализирана стратегия за успешно решаване на казуса.
  3. Съдействие през целия процес: Нашата роля не е само да Ви предоставим правна консултация и да Ви представляваме пред съда. Ние Ви подкрепяме през целия процес, осигурявайки Ви информация, подготовка за предстоящите съдебни процедури и отстояване на Вашите интереси.

Имате конкретен въпрос?


Не се колебайте да ни пишете или да се свържете с нас по един от посочените във формата за контакти начини.
Ще получите:

  • бърз отговор от нашия екип,
  • първоначална консултация отновно възможностите за съдействие
  • разсянения при избора на подходяща услуга

Свържете се с нас

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!