fbpx

Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Разногласията са често срещан проблем при упражняването на родителските права.
Особено често те са вързани с пътуване на дете в чужбина и с издаването на необходимите лични документи. 
Съгласно закона тези въпроси се решават съвместно от родителите.
При наличие на спор, се разрешават от районния съд.

Как да получите заместващо съгласие за пътуване на дете

Производството започва с подаването на молба от единия родител до районния съд по настоящия адрес на детето. В молбата се излагат всички аргументи, които подкрепят нуждата от получаване на съгласие от съда. Молбата се изпраща до другия родител за отговор, след което делото се насрочва за гледане в открито съдебно заседание.

В заседанието се изслушва родителят, който е дал повод за завеждане на делото с отказа си. Събират се допуснатите доказателства, включително гласни такива. Законът допуска и събирането на доказателства по инициатива на съда. След изясняване на делото от фактическа и правна страна, съдът постановява своето решение.

Предоставена е и възможност за допускане на предварително изпълнение на решението. Т.е. то подлежи на изпълнение независимо дали ще бъде обжалвано от насрещната страна. В практиката тези решения са известни като „заместващо съгласие” на родителя. По тази начин се  преодолява неоправданото възпрепятстване на  необходими за нуждите на детето действия.

Разновидност на тази процедура е и искът за предоставяне от съда на заместващо съгласие за издаването на задграничен паспорт на дете.

 

Как съдът решава дали да разреши пътуването

Съгласно установената съдебна практика за даване на заместващо съгласие от съда, разрешение може да бъде дадено, когато това е в интерес на детето. Разрешението винаги е за определен период в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем. Върховният касационен съд в своята практика е приел, че разрешение за неограничено извеждане на дете от територията на Република България на един от родителите, не може да бъде дадено. Но съществува възможност, например ако детето е на 15 години, да бъде разрешено пътуване до определени държави до навършване на пълнолетие.

При нужда от съдействие или повече информация за получаване на заместващо съгласие, използвайте фомрата за контакт по-долу на страницата.

Научете какви документи са Ви необходими при наличие на съгласие за пътуване на дете в чужбина в нашия "Правен блог".

Свържете се с нас

error: Съдържанието е защитено!