fbpx

Разрешение за пътуване на дете в чужбина

Разногласията са често срещан проблем при упражняването на родителските права. Особено често те са вързани с пътуване на дете в чужбина и с издаването на необходимите лични документи.  Съгласно закона тези въпроси се решават по общо съгласие на родителите. При наличие на спор, въпросът следва да се разреши от районния съд по настоящия адрес на детето.

Каква е процедурата за заместващо съгласие за пътуване на дете?

Производството започва с подаването на молба от единия родител. Предвижда се и изслушване на другия, освен в случаите, в които той не се яви по неуважителни причини. Законът допуска събирането на доказателства, по инициатива на съда. Предоставена е и възможност за допускане на предварително изпълнение на решението. В практиката тези решения са известни като „заместващо съгласие” на родителя. По тази начин се  преодолява неоправданото възпрепятстване на  необходими за нуждите на детето действия.

Разновидност на тази процедура е и искът за предоставяне от съда на заместващо съгласие за издаването на задграничен паспорт на дете. Това е абсолютно необходима предпоставка за осъществяването на пътуването.

Как съдът решава дали да разреши пътуване на дете?

Съгласно установената съдебна практика за даване на заместващо съгласие от съда, разрешение може да бъде дадено, когато това е в интерес на детето. Разрешението винаги е за определен период в определена държава или в държави, чийто кръг е определяем. Върховният касационен съд в своята практика е приел, че разрешение за неограничено извеждане на дете от територията на Република България на един от родителите, не може да бъде дадено. Но съществува възможност, например ако детето е на 15 години, да бъде разрешено пътуване до определени държави до навършване на пълнолетие.

При нужда от съдействие или повече информация за получаване на заместващо съгласие използвайте фомрата за контакт по-долу на страницата.

Научете какви документи са Ви необходими при наличие на съгласие за пътуване на дете в чужбина в нашия "Правен блог".

Свържете се с нас