fbpx
30 01, 2020

Задължения към етажната собственост

От |2020-06-18T14:46:32+03:0030 януари, 2020|Вещно право|1 Коментар

Какви видове парични задължения има всеки собственик на самостоятелен обект? В Закона за управление на етажната собственост (ЗУЕС) ясно и изчерпателно е посочено какви задължения към етажната собственост има всеки собственик, ползвател или обитател. Посоченон е и как се определя техният размер и за какво следва да бъдат разходвани събраните суми. Въпреки правната регламентация на [...]

8 07, 2019

Промяна на предназначение на имот

От |2020-07-09T12:11:32+03:008 юли, 2019|Вещно право|0 Коментара

Какъв е редът за промяна на предназначение на ателието? След закупуване на недвижим имот, новият собственик има задължение да подаде данъчна декларация. Съгласно указанията за попълване на декларация по чл.14 ЗМДТ, ателието следва да бъде декларирано като „друг нежилищен имот“. Ако желаете да ползвате ателието като жилище, следва да бъде  проведена процедура за промяна [...]

20 02, 2019

Придобиване по давност на държавен или общински имот

От |2021-03-16T13:30:59+02:0020 февруари, 2019|Вещно право|2 Comments

Придобиване по давност на имот частна държавна или частна общинска собственост - Възможно ли е? Една от законовите възможности за придобиване на собственост върху недвижим имот е позоваването на изтекла придобивна давност. Давността е период от време, с изтичането на който, при наличието на определени предпоставки, дадено лице може да бъде признато за собственик [...]

Go to Top