fbpx
Семейно право

Имущество при развод – как може да се разпредели собствеността

12 октомври 2018
адв. Антонова

Имущество при развод

Как се урежда имущество при развод?

С разпореждане от 22.10.2015г. на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело №3/2015г. Тълкувателното решение следва да даде отговор на въпроса:

Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен между тях, в последващ исков процес да се установява по-голям дял на единия съпруг на основание частична трансформация на негово лично имущество по смисъла на чл. 21, ал. 2 СК (1985 г. – отм.), респ. чл. 23, ал. 2 СК?

Става въпрос за случаите, в които съпрузите са прекратили брака си по взаимно съгласие. Съдът  е одобрил постигнатото между тях споразумение. То урежда и въпросите относно имуществото при развод. Когато съпрузите са придобили имоти, при прекратяване на брака те имат възможност да постигнат съгласие относно подялбата им. Могат да решат дали съсобствеността ще бъде прекратена изцяло или разпределна помежду им.

Възможно е и някой от съпрузите да стане единствен собственик на имота.

Това може да се включи в споразумението за развод и води до прекратяване на възникналата съсобственост. Друга възможност е имотите да останат в обикновена съсобственост. Това обичайно означава, че всеки от тях става собственик на 1/2 ид.ч. от имуществото.

Противоречивата съдебна практика, която налага приемане на тълкувателно решение, е породена от предвидената в семейния кодекс възможност за предявяване на иск за трансформация на лично имущество. Този иск дава право на един от съпрузите да докаже, че е вложил лични средства в придобиването на съсобствения имот. В резултат на това следва да бъде признат за собственик на по-голяма част от него.

В постановените до момента съдебни решения са дадени противоречиви отговори на следния въпрос: Дали, когато съпрузите са прекратили брака си със споразумение, съгласно което имотът остава в обикновена съсобственост между тях, е възможно в последствие да бъде предявен иск за трансофрмация на лично имущество. Т.е. дали след решението за развод, един от съпрузите може да претендира присъждане на по-голям дял, поради влагане на лични средства в  придобиването.

Отговорът на поставения въпрос е от изключително значение. Ако се приеме, че иск за присъждане на по-голям дял от имущество при развод е възможен, дори след утвърдено от съда споразумение, в което са уредени  квотите при съсобственост, това би дало възможност за преуреждане на притежаваните дялове между много лица.  Лица, които вече са прекратили брака си и считат този въпрос за окончателно решен. Еднозначното уреждане на въпросите свързани с подялба на имущество при развод са от особено значение и за сигурността на оборота на пазара. Не е допустимо да се създават неясноти относно обема на правото на собственост върху даден недвижим имот.

Тема с продължение:

И след развода може да се търси по-голям дял от съсобствен имот

При необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас, чрез един посочените във формата за „Контакти“ начини или да за заявите „Консултация“ директно чрез платформата ни за онлайн консултации.

4 коментари

 1. Мира Гуел написа:

  Възможно ли е да се подпише доброволна спогодба за поделяне на собствеността 18 години след развода ? Може ли български съд да се произнесе отностно недвижимо имущество в чужда страна, при положение, че единият съпруг е гражданин на тази страна, а другият ет б ългарски гражданин? Бракът и разводът са cе състояли в България .

  • Соня написа:

   След развод имуществото на съпрузите, съгласно българското право, преминава в режим на т.нар. „обикновена съсобственост“. Следователно няма никаква пречка с доброволна делба да бъде допълнително разрешен въпросът с вашата съсобственост.

   Относно имуществото в чуждата държава, по общ принцип на международното право, всички въпроси свързани с недвижими имоти се разрешават по правото на държавата по местонахождение на тези имоти. Ето защо съветвам да се консултирате за тези имоти с адвокат, практикуващ на местно ниво, по местонахождение на имотите.

   На разположение сме при нужда от бъдещо съдействие.

 2. Маргарита написа:

  32 години живея в апаратамента на законния ми съпруг, който е придобит от него преди брака.
  Всички ремонти и данъци плащам изцяло аз, тъй като имам високи доходи от дейността ми
  Имам ли права върху този негова апаратамент ?

  • konsultant написа:

   Имуществото придобито преди сключване на брак е лична собственост на съпруга и не става общо. Права върху имота за Вас могат да възникнат, ако съпругът Ви извърши сделка и Ви прехвърли такива или от наследствени правоотношения.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!