fbpx
Семейно право

Строеж по време на брак и правото на собственост

5 декември 2019
адв. Антонова

строеж по време на брак

Кой е собственик на недвижим имот при строеж по време на брак ?

Въпросите свързани с имуществените отношения между съпрузи винаги са актуални. Те са изключително важни, както за лицата, които засягат, така и за гарантиране на правната сигурност на оборота. Противоречивата практика би могла да доведе до неблагоприятни правни последици. Най-често те са свързани със сделките с недвижими имоти.

На 01.11.2019г. Върховният касационен съд (ВКС) разпореди образуване на тълкувателно дело, което да даде отговор на следния въпрос:

„При извършен строеж от съпрузи по време на брака им, без учредено право на строеж, в поземлен имот, съсобствен между единия съпруг и трето лице, придобива ли се в режим на съпружеска имуществена общност частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена?“

Примерен казус, по който може да възникне такъв въпрос:  Дворно място в гр. София е собственост на три лица- А.А, Б.Б. и В.В.  Празното дворно място не се ползва от собствениците. Междувременно А.А.  сключва граждански брак и решава, заедно със съпругата си да построят къща в дворното място. Б.Б. и В.В.  не учредяват на А.А и съпругата му право на строеж, но въпреки това къщата е завършена. Съпрузите заживяват в нея, но след време възниква спор. Съпругата твърди, че част от построената къща е станала съпружеска имуществена общност, докато А.А. настоява, че къщата е собственост на него, Б.Б. и В.В., а съпругата му няма никакви права.

По така възникналият спор, през изминалите години,  различни състави на ВКС са постановили противоречиви съдебни решения.

Те дават различен отговор на въпроса: Кой е собственик на сградата при строеж по време на брак, в описаната хипотеза.

В един от случаите се приема, че частта от построеното в съсобствен между съпруг и трети лица  имот става съпружеска имуществена общност (СИО). Това означава, че и другият съпруг придобива право на собственост върху строежа, независимо, че не е бил собственик на част от терена, върху който изградена сградата.

Други състави приемат, че за преценка дали една сграда е попаднала в режим на СИО, е от значение дали сградата е построена в дворно място, което е било индивидуална собственост на единия от съпрузите или е било съсобствено между единия от съпрузите и трето лице.

В случай, че дворното място е било индивидуална собственост на съпруга, то сградата попада в режим на СИО. Обратно е становището при наличие на съсобственост между съпруга и трети лица по отношение на дворното място. При тази хипотеза е постановено, че възниква съсобственост по отношение на сградата между съпруга и останалите съсобственици на терена. В тази хипотеза другият съпруг, който не е бил собственик на част от терена, не придобива право на собственост и по отношение на построената по време на брака сграда.

Изложените противоречия в практиката на ВКС наложиха постановяване на Тълкувателно решение по посочения въпрос.

На 14.04.2022г. ТР №4/2019г. беше постановено.

Съгласно решението: „Частта от построеното, съответстваща на правата на съпруга от съсобствеността върху терена, се придобива в режим на съпружеска имуществена общност“, ако са налице следните условия:

  • строежът  е извършен от съпрузи по време на брака им,
  • не е било учредено право на строеж,
  • поземленият имот е съсобствен между единия съпруг и трето лице,
  • приложимият между съпрузите режим е на общност (при сключване на брака не е избран режим на разделност, нито договорен режим).

Следете други актуални правни въпроси в блога ни или на нашата страница във Фейсбук.

За съдействие по въпроси свързани с имуществени отношения между съпрузи изпратете запитване, свържете се с нас чрез един от посочените във формата за „Контакти“ начини или заявете Консултация, директно чрез интегрираната ни платформа.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!