fbpx
Семейно право

Заместващо съгласие за пътуване на дете

10 април 2019
адв. Антонова

Заместващо съгласие за пътуване на дете

Заместващо съгласие – за колко време и до кои държави е възможно?

На 03.07.2017г. с ТР 1/2016г.Върховният касационен съд се произнесе по два важни въпроса свързани с упражняването на родителските права. Първият от тях се отнася до възможността за получаване на съгласие за пътуване на дете в чужбина от съда. По-конкретно за времевия период и броя на държавите до които се разрешава пътуването.

При какви ограничения, съдът следва да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването в чужбина без съгласието на единия родител?

Поводът за приемане на тълкувателно решение по този въпрос е решението на Европейския съд по правата на човека по делото „Пенчеви срещу България”. В решението подходът на българските съдилища при решаването на подобни казуси беше определен като „прекалено формалистичен“.

До приемане на тълкувателното решение голяма част от съдилищата даваха заместващо съгласие за еднократно пътуване на детето в чужбина, до определена държава. Това принуждаваше родителите, които упражняват родителски права,  да водят множество дела, за всяко отделно пътуване на детето. Наложената практика не беше съобразена със съвременния динамичен начин на живот и неограничените възможности за пътуване в чужбина. След като този факт беше констатиран от Европейския съд по правата на човека, Върховният касационен съд прие следното решение:

Съдът може да разреши по реда на чл. 127а СК пътуването на ненавършило пълнолетие дете в чужбина без съгласието на единия родител само за пътувания в определен период от време и/или до определени държави, респ. държави, чийто кръг е определяем.

На практика вече е възможно заместващо съгласие да бъде дадено за определен период от време.

То може да бъде и от, и до различни определени или определяеми държави.

Съгласно тълкувателното решение, разрешението следва да бъде дадено въз основа на цялостен и задълбочен преглед на конкретната семейна ситуация. Следва да се отчете и всеки един от факторите от физическо, емоционално, психологическо, материално и медицинско естество.  Включително при разумна и балансирана преценка на интересите на всяка от страните. Определящо е и правилото, че във всички на решения, отнасящи се до децата, техните интереси трябва да бъдат от първостепенно значение.

Посочените критерии са от изключително значение за  решението на съда.

Родителят, който иска заместващо съгласие, следва да докаже множество факти и обстоятелства. Те следва да са  в подкрепа на твърдението, че пътуването е в интерес на детето.

Важно е да се отбележи, че въпреки  възприетата практика не е възможно да се получи разрешение за пътуване на дете в чужбина по всяко време, за неопределен период от време и/или до неопределени държави.

Научете повече за заместващото съгласие за пътуване.

При необходимост от съдействие можете да се обърнете към нас, чрез един посочените във формата за „Контакти“ начини или да за заявите „Консултация“ директно чрез платформата ни за онлайн консултации.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!