fbpx
Облигационно право

Права на потребителя – За какво да внимавате на Черен петък

20 ноември 2019
адв. Антонова

права на потребителя

Черният петък е ден, в който можете да се сдобиете със стока, чиято покупка  обмисляте от дълго време или с подаръци за близките си по повод предстоящите празници. За съжаление, на тази дата не-малко търговци се опитват да максимизират печалбата си чрез употребата на незаконни практики.

В тази статия ще разгледаме някои от основните правни положения, които ще Ви помогнат да се защитите правата и интересите си. Ще начуте какви са правата на потребителя и какъв е редът за защита, ако сте претърпели вреди.

Ще се спрем на следните въпроси:

 • Какви са Вашите права като потребители?
 • Как да разпознаете нелоялните търговски практики и фирмите „фантом“?
 • Как да се защитите, в случай че попаднете на такива търговци?

Какви са основните права на потребителя

Потребителите имат две основни права:

 • Право на информация за стоките и услугите
 • Право на връщане на стоката/отказ от заявените услуги в рамките на 14-дневен срок при закупуването им от разстояние или извън търговския обект.

Необходимо е продавачът да Ви информира за основните характеристики на стоката, нейните функционалности, срок на годност и т.н., за да можете да прецените дали се нуждаете от нея. При извършването на покупки от разстояние, когато стоката не може да бъде разгледана и не можете да сте напълно сигурни за нейните специфики, законът позволява връщане ѝ, в случай че щом се озове при Вас, се окаже, че не е това, на което сте разчитали. Тези права са свързани с взимането на информирано решение за покупка, което защитава икономическите Ви интереси.

Нека разгледаме двете клаузи в детайл:

Право на информация за стоките и услугите

 • Търговецът е задължен по подходящ начин да предостави информация за основните характеристики на стоката. Когато е необходимо, трябва да бъде посочена функционалността на стоката, включително приложимите мерки за техническа защита на цифровото съдържание. Следва да е предоставена информация за опасностите, свързани с обичайната употреба, използване или поддръжка на стоката. Когато е приложимо – трябва да бъде посочен и срокът на годност на стоката.
 • Търговецът трябва да посочи крайната цена на стоката с включени в нея данъци и такси. Когато цената не може да бъде изчислена предварително, търговецът трябва да посочи начин, по който се изчислява.
 • Когато естеството на стоката го изисква, следва да бъде предоставена информация за гаранционния срок и условията за гаранционно обслужване.

Право на връщане на стоката/отказ от заявените услуги в рамките на 14-дневен срок при закупуването им от разстояние или извън търговския обект

Ако сте закупили стока или услуга от разстояние или извън търговския обект (обикновено онлайн), имате право да я върнете в рамките на 14-дневен срок. (N.B.) Не е необходимо да посочвате причината за това, не дължите обезщетение или неустойка, нито каквито и да е други разходи, с изключение на разходите по избрания от Вас начин на доставка при получаването и връщането на стоката. Търговецът Ви дължи пълно възстановяване на платената за стоката или услугата сума.

Логиката зад това разпореждане на закона е, че не сте могли да сте запознаете с характеристиките на стоката само по нейната снимка или описание.

Важно е да се спомене, че има изключения от това правило.

Те са ясно и изчерпателно изброени в чл. 57 от Закона за защита на потребителите.

Говорейки за пазаруване от разстояние, правото на връщане не е единственото, с което разполагате. Законодателят изброява дълъг списък със задължения на търговеца, чието изпълнение Вие респективно можете да поискате, в чл. 47 от Закона за защита на потребителите. Важат всички правила за пазаруването от търговския обект, като в допълнение към тях сред най-честоприложимите задължения на търговеца са:

 • Задължение да предостави по ясен и разбираем начин информация за разходите по транспорт, които се прибавят към цената. Ако те не могат да бъдат определени, следва да е посочено, че такива все пак ще се дължат.
 • Задължение да предостави по ясен и разбираем начин информация за тарифата и всички месечни разходи, когато се сключва договор, съдържащ абонамент.
 • Задължение да предостави по ясен и разбираем начин условията за плащане, доставка, изпълнение, датата, на която търговецът се задължава да достави стоките или да извърши услугите, и когато е приложимо – предвидените от търговеца начини за разглеждане на жалби на потребители.
 • Когато имате право на отказ от договора, се посочват условията, срокът и начинът за неговото упражняване; търговецът е длъжен да Ви предостави и стандартния формуляр за упражняване правото на отказ;
 • Когато е приложимо, се посочва обстоятелството, че трябва да поемете разходите за връщане на стоките в случай на упражняване правото на отказ; при договорите от разстояние, ако поради естеството си стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата, се посочват разходите за връщането им;

Как да разпознаете нелоялните търговски практики и фирмите „фантом“

Добросъвестните търговци, влагат средства в своята интернет страница – тя е ясна, финкционална и изглежда добре. Некоректните търговци често използват безплатни платформи за създаване на интернет страници и не отделят внимание на дизайна. Допускат грешки в описанията и снимките на продуктите. Не посочват информация и подробно описание на продуктите и всички бутони насочват потребитля  към  поръчка. На интернет страницата на некоректните търговци липсват данни за фирма, правна форма, адрес, от който се осъществява дейността, имейл, телефон за контакт. Тези данни трябва да са на видно място на страницата, да са ясно посочени и на един клик разстояние. Ако не намерите тази информация, потърсете в сайтовете за проверка на домейн. Обичайно за измамните сайтове липсват мнения и отзиви в мрежата и нямат профили в социалните мрежи. Винаги проверявайте за мнения и отзиви на други потребители.

Какъв е редът за защита, когато правата Ви като потребители са нарушени

В случай че правото на информация е нарушено, чрез предоставянето на невярна или непълна информация, имате следните права:

 • Право на защита срещу рискове от придобиването на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им.
 • Право на защита на икономическите им интереси при придобиването на стоки и услуги при нелоялни търговски практики и способи за продажба, неравноправни договорни условия и предоставянето на гаранции за стоките.
 • Право на обезщетение за вреди, причинени от дефект на стоки.
 • Когато правата Ви са нарушени, имате право да подадете жалба и/или сигнал до Комисия за защита на потребителите (КЗП). Жалбите и/или сигналите могат да се подават по електронен път, чрез официалния сайт на КЗП.

След сезирането на комисията, контролните органи извършват проверка на търговеца. Ако се установи, че правата Ви действително са нарушени, контролните органи налагат имуществена санкция на търговеца.

Важни практически съвети

 • Преди да закупите или да поръчате продукта, който сте избрали, се уверете, че сайта на търговеца не е създаден единствено и непосредствено преди периода на Черен петък.
 • Уверете се, че на сайта на търговеца или на видно място в търговския обект е предоставена информация за наименованието му, идентификационния номер (ЕИК) и седалището и адреса на управление.
 • Запознайте се внимателно с общите условия за сключване на договорите за продажба и за доставка на стоките.
 • Уверете се, че посоченото в общите условия съответства на останалата информация на сайта.
 • Проверете дали е посочена и редовната цена на продукта, а не само промоционалната.
 • Бъдете внимателни с условията, когато Ви предлагат „стоков кредит“ или застраховка.
 • Планирайте покупките си и проверете цените преди обявяване на промоциите за Черния петък. Сравнете цените на избраните стоки в различни магазини, за да се уверите, че промоциите са реални.

И нещо много важно за финал

Търговците нямат право да ограничават нито едно от изброените права на потребителя при пазаруване в периода на Черен петък.

Правата Ви като потребители са от основно значение. Настоящата статия изследва тяхното измерение в светлината на Черния петък, но Вие се проявявате в това си качество ежедневно и е от изключителна важност да сте наясно какво можете да получите и какво са длъжни търговците да Ви предоставят. 

Ако имате въпроси или сте изправени пред юридически казус, свързан с покупка на стока или услуга, и смятате, че можем да Ви помогнем, заявете „Консултация“ – директно чрез платформата ни за онлайн консултации.

Добавете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!