fbpx

Развод по взаимно съгласие

(11 клиентски отзива)

Разводът по взаимно съгласие е една от двете възможности за прекратяване на сключен граждански брак. Производството протича по съдебен ред, чрез образуване на дело за развод. Различава се от разводът по исков ред, по това, че съпрузите са постигнали съгласие по всички задължителни въпроси при прекратяване на брака. Това съгласие се оформя в споразумение за развод и се одобрява от съда с решение.

В България не съществува възможност за прекратяване на брак извънсъдебно, нито по служебен ред или „автоматично“.

За да прекратите брака си по взаимно съгласие на първо място е необходимо и двамата съпрузи да желаят това да се случи. Желанието за развод се потвърждава пред съда в открито съдебно заседание, на което страните присъстват лично.

Освен желанието за развод е необходимо съгласие и по отношение на следните въпроси: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, режима на личните отношения, размера на издръжката за децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, подялба на придобитото имущество и фамилното име.

Възможно е от брака да няма родени или непълнолетни деца, както и да няма придобито имущество, което да подлежи на подялба. В този случай, това се отбелязва в споразумението.

Какво правим за Вас?

 1. Провеждаме подробна правна консултация и изясняваме всички въпроси, които е необходимо да се включат в споразумението за развод. В хода на консултацията правим анализ на всички детайли и индивидуални особености при развода, тъй като макар и винаги да се касае за прекратяване на брак, всеки случай има специфични, понякога дори чисто житейски особености, на които е необходимо да се обърне внимание.
 2. Помагаме Ви да постигнете информирано съгласие по всички клаузи на споразумението като Ви разясняваме правните последици на всяко решение. Оказваме цялостно съдействие и на двамата съпрузи при провеждането на преговори за оформяне на споразумението за развод.
 3. Изготвяме и оформяме всички необходими документи съобразно Вашите индивидуални решения.
 4. Депозираме документите в съда и Ви информираме за датата на съдебното заседание.
 5. При насрочването на делото в съдебно заседание Ви придружаваме в съдебното заседание и съдействаме за неговото успешно приключване.
 6. Следим за постановяването на съдебното решение и Ви съдействаме при получаването на оригинален екземпляр от решението на съда.  
 7. Отговаряме на всички Ваши въпроси в хода на процедурата.

Свържете се с нас при нужда от първоначална консултация 

*Цената се определя при запитване, след предоставяне от Ваша страна на необходимата информация и особености на случая. При определянето и са от значение редица факти и обстоятелства. Например: имате ли родени от брака деца, които не са навършили пълнолетие към настоящия момент, придобили ли сте недвижими имоти, които желаете да разделите, необходимо ли е да се извърши превод на документите за развод на чужд език, необходима ли е легализация на документи и др.

В кои случаи е подходяща услугата Развод по взаимно съгласие?

Услугата е подходяща, ако желаете да прекратите брака си и считате, че бихте могли да постигнете съгласие със съпруга/та си. В случай, че сте провели предварителни разговори, но не сте успели да уточните някои въпроси, например режима на лични отношения с децата или ползването на семейното жилище, ние можем да Ви окажем съдействие, чрез провеждане на срещи, предоставяне на информация, разяснения и тълкуване на закона, както и чрез споделяне на опит от практиката ни.

Често първоначално влошените отношения и категоричен отказ на един от съпрузите да даде съгласието си за развод се променят в хода на преговорите и се стига до подписване на споразумение. Това спестява и на двамата съпрузи дълги години съдебни дела в производството по исков ред, средства за адвокатски възнаграждения и не на последно място негативни емоционални преживявания, особено при наличие на непълнолетни деца.

Екипът ни винаги полага максимални усилия в хода на преговорите, за да Ви помогнем да преминете бързо и безпроблемно, от юридическа гледна точка, през едно от най-трудните житейски събития в семеен план.

Защо да изберете кантората ни: 

√ Бързина и достъпност – Достъпът до правна помощ никога не е бил толкова бърз и лесен. Можете да се свържете с нас по Viber, Messenger, Whatsapp, Skype, телефон, имейл. Основен принцип в работата ни е бързата реакция – Ние знаем, колко е важна тя за вас. 

√ Лично отношение към клиентите – Всички казуси по които работим са с еднакъв приоритет. От общата правна консултация до дългите съдебни дела, ние отделяме нужното внимание на всеки клиент. 

√ Предоставяме правна помощ, а не адвокатски услуги – Грижим се за клиентите си, защото сме първо хора, после адвокати.

Категория:

Какво включва споразумението за развод по взаимно съгласие?

 1. Родителски права, местоживеене на децата и лични отношения с децата – В споразумението за развод е необходимо да бъдат уредени родителските права, в случай че от брака има непълнолетни деца. Това означава да решите, кой от двамата съпрузи ще упражнява родителските права и какъв режим на лични отношения с децата ще бъде определен за другия съпруг. ВАЖНО! Съдът задължително изисква посочването на режим на лични отношения, но това по никакъв начин не ограничава възможността децата да се виждат и да прекарват време с родителите си по всяко време, когато те са постигнали съгласие за това.
 2. Издръжка на децата – Задължително в споразумението за развод се посочва размер на издръжката, която родителят който няма да упражнява родителските права ще заплаща всеки месец на детето/децата. Законът е определил минималният размер на тази издръжка, който не може да бъде занижен в споразумението за развод – ¼ от минималната работна заплата за страната към момента на сключване на споразумението. Ако имате повече от едно дете, за всяко едно от тях е необходимо да се договори размер на издръжката, който отново не може да бъде по-нисък от посочения по-горе.
 3. Издръжка между съпрузите – в споразумението за развод е възможно да договорите, че един от съпрузите ще дължи за определен период издръжка в договорен от Вас размер. Подобни случаи са налице, когато по време на брака съпрузите са се разбрали например само един от тях да работи, а другият да се грижи за домакинството. При това положение е нормално определен период след развода, съпругът който до момента не е работил да получава издръжка докато уреди професионалната си реализация. Този вид издръжка е само възможност и не е задължително да бъде договорена.
 4. Фамилното име – При сключване на брак съпрузите имат възможност да приемат фамилното име на другия. На практика тази възможност се използва само то съпругата, която приема фамилията на съпруга или я добавя към своята фамилия. В споразумението за развод трябва да бъде посочено, дали след прекратяване на брака ще бъде възстановено предбрачното фамилно име или ще се запази фамилията, приета при сключване на брака. ВАЖНО! Ако пропуснете да възстановите предбрачното си фамилно име, но след развода решите, че желаете това, е необходимо да се проведе отделно производство пред съд. За това обмислете внимателно тази точка от споразумението, преди да вземете решение.
 5. Семейното жилище – В споразумението за развод задължително се посочва кой от съпрузите ще продължи да ползва семейното жилище. Семейно жилище е този дом, в който съпрузите са живели заедно като семейство. Възможно е жилището да е ползвано под наем и отдавна да е напуснато от съпрузите, но това също се описва в споразумението.
 6. Имуществени отношения – В споразумението за развод задължително се посочва дали съпрузите са придобили по време на брака недвижимо имущество в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/. В СИО не се включват получени по време на брака дарения или придобито по наследство имущество. ВАЖНО! Обсъдете детайлно с адвокат информацията свързана с имуществените Ви отношения, тъй като е възможно в бъдеще да възникнат проблеми и недоразумения, които да доведат до нови съдебни дела, които са далеч по-сериозни от процедурата за развод по взаимно съгласие. Препоръчваме и предлагаме на клиентите ни различни варианти за уреждане на всички имуществени въпроси преди или в рамките на делото за развод, за избягване на бъдещи проблеми.
 7. Други въпроси, които е необходимо да бъдат уредени, с оглед специфичните особености на всеки отделен случай.

ВАЖНО! Съдът ще откаже да постанови решение за развод, в случай че споразумението по чл. 51 от СК противоречи на закона или ако същото не е в интерес на децата.

11 отзива за Развод по взаимно съгласие

 1. Румяна Иванова

  Препоръчвам услугата. Делото за развод мина без усложнения благодарение на адвоката. Благодарим.Ви сърдечно.

 2. Ж. Димитрова

  Благодаря Ви, кантора Адвайзъри! Не само, че подготвихте всичко перфектно, но не се наложи двамата съпрузи да се срещаме лично, освен на съдебното заседание, което значително улесни развода.

 3. Милена Петкова

  Благодаря за професионалното отношение. Препоръчвам на всеки, който желае да се разведе, но има не среща пълно разбиране от страна на съпруга си. Адвокатите подходиха изключително професионално, проведоха разговор с мен и със съпруга ми и ни съдействаха да се споразумеем и да се разведем по взаимно съгласние.

 4. Надежда Славова

  Благодаря за съдействието, подробните обяснения и внимателното отношение !

 5. Лилия Генчева

  Много компетентно и адекватно отношение ! Помогнахте ни да да се разберем за всички дребни неща и да си спестим години дела в съда !

 6. Драгнев

  Чудесни специалисти, след като ги запознах със случая си, бяха на разположение по всяко време и по всякакви мои въпроси относно развода. Всичко приключи успешно и сравнително бързо.Препоръчвам

 7. Станислв Колев

  Много съм благодарен на екипа! Дълго време отлагах, мислех че всичко е много сложно и трудно, но стана за няколко месеца и без никакви проблеми.

 8. К.Н.

  Всичко мина идеално

 9. Nesrin

  Несрин благодаря ви!

 10. Никола

  Супер сте! Благодаря ви че ме разведохте толкова бързо със вече бившата ми жена!!!

 11. Вл.И.

  Благодарим ви за съдействието и коректността.

Добавяне на отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Какви документи е необходимо да ни предоставите?

Задължително е да представите Удостоверение за сключен граждански брак. Останалите документи, които ще бъдат нужни за изготвяне на съдебните книжа за развод ще Ви бъдат изискани от адвоката след запознаване с Вашия казус. Това може да се случи и в рамките на първоначалната консултация, която обичайно се провежда дистанционно. Документите могат да бъдат изпращани и по електронен път или чрез куриер и обичайно са следните:

 • Копие от удостоверение/я за раждане, ако от брака има ненавършили пълнолетие деца;
 • Копие на свидетелство за регистрация на МПС /голям талон/ , в случай, че по време на брака има придобити МПС;
 • Копие от нотариален акт или друг документ удостоверяващ правото на собственост върху недвижими имоти, придобити по време на брака;
 • Други документи изискани изрично от съда /удостоверение за семейно положение, удостоверение от регистъра на имуществените отношения на съпрузите към Агенцията по вписванията/.

Колко струва разводът по взаимно съгласие?

Базовият хонорар на кантората ни за развод по взаимно съгласие е 600 лева, съобразно законоустановения минимален размер на адвокатското възнаграждение за процесуално представителство, защита и съдействие в процедура за развод по взаимно съгласие. В случай, че в рамките на развода се уреждат родителски права, базовият хонорар е 800 лева. Точната стойност на хонорара се определя след първоначална консултация и запознаване с особеностите на всеки отделен казус. Това се налага, тъй като всяко прекратяване на брак минава през различни фази и има своите специфики. Понякога преговорите отнемат месеци, в други случаи е налице първоначално съгласие по всички въпроси.

* При отлагане на съдебното заседание по независещи от адвоката причини, всяко второ и следващо открито съдебно заседание се заплаща допълнително.

Каква е цената за развод по взаимно съгласие заедно с всички други такси  и какви са те?

Освен хонорарът към кантората ни за процедурата по развод се заплащат следните държавни такси:

Такса за образуване на делото - За развод по взаимно съгласие се заплаща държавна такса към компетентния съд за образуване на делото  в размер на 25 лева.

Окончателни такси - При постановяване на съдебното решение за развод се заплащат и окончателни държавни такси, които се определят от съда. Те са в размер на 20 лева, за всеки от съпрузите, ако от брака няма ненавършили пълнолетие деца и съпрузите не са договорили друг вид издръжка помежду си.

*В случай, че от брака има непълнолетни деца, съдът определя окончателна държавна такса, която се дължи от съпруга, който няма да упражнява родителските права и следва да заплаща издръжка на децата си. Таксата е в размер на 2 процента от дължимата издръжка за период от три години. Пример: Съобразно споразумението за развод, бащата ще заплаща на роденото от брака дете Х месечна издръжка в размер  на 140 лева.  Въз основа на така определената издръжка, съдът ще постанови, че бащата трябва да заплати държавна такса в размер на 100,80 лева /2% от 5040 лева, колкото е общата сума на дължимата издръжка за период от 3 години./

Други такси – В случай, че в рамките на делото за развод решите да  уредите имуществените си отношения се дължи държавна такса от 2 процента върху всеки дял. Например ако имате две придобити МПС и желаете да ги разделите, вместо и двете да останат в съсобственост помежду Ви, всеки от съпрузите ще дължи държавна такса в размер на 2% от застрахователната стойност / оценката на МПС.

*В случай на множество придобити по време на брака недвижими имоти, кантората ни предлага на клиентите си по бърз и ефективен начин за подялба на имуществото, който ще Ви спести голяма част от държавните такси, които съдът начислява за съдебната делба.

Колко време отнема разводът?

Услугата „Развод по взаимно съгласие“  е за развод на територията на гр. София. Производството протича в Софийски районен съд и отнема няколко месеца. Поради множеството различни съдебни състави, на които е възможно да бъде разпределено делото, не можем да се ангажираме с конкретен срок. Практиката ни показва, че е възможно производството да отнеме между два и шест месеца.

*В случай че имате интерес да се разведете по-бързо, можете да се запознаете с услугата „Бърз развод“, която кантората ни предлага.

Какво трябва да направите след като съдебните книжа за развод са изготвени от нас?

След като изготвим съдебните книжа,  Вие следва единствено да ги подпишете и да се явите в съда за провеждане на съдебното заседание. Подписването на документите също може да се извърши дистанционно. Обичайно ние ги изпращаме по електронен път, след което ги получаваме от Вас в оригинал, чрез куриер.

Как ще Ви уведомим за насрочване на съдебното заседание?

Колега от кантората ежедневно следи за насрочване на заседанието и незабавно Ви уведомява по телефон или друг по посочен от Вас начин за часа, датата и мястото на провеждането му.

Колко време продължава съдебното заседание?

Съдебното заседание обичайно продължава между 10 – 20 минути, като целта му е съдията да се убеди в непоколебимото Ви желание  за развод. Това се случва чрез положителен отговор на въпроса, дали поддържате споразумението за развод. При наличие на други въпроси или нужда от уточнения, адвокатът който Ви придружава извършва необходимите действия пред съда.

Адвокатът участва ли в съдебното заседание?

Адвокат от кантората ни задължително Ви придружава в съдебното заседание. Обичайно 2-3 дни преди датата на заседанието той Ви разяснява как протича съдебното заседание.

Трябва ли да се явите лично в съдебното заседание?

В процеса на развод по взаимно съгласие съпрузите трябва да се явят лично в съдебната зала.

*В случай, че един от Вас няма тази възможност, тъй като например пребивава трайно извън територията на Република България или е чужденец, можете са се запознаете с услугата „Развод без явяване на един от съпрузите“, която извършваме за нашите клиенти в тези специфични случаи.

Често се случва след насрочване на делото за определена дата да възникнат обстоятелства, които да възпрепятстват явяването на някоя от страните в съдебната зала. В такъв случай съществува възможност за подаване на молба до съда, в  която да се посочат причините за неявяване и да се поиска отлагане на делото за друга дата. В по-голямата част от случаите съдът действително отлага делото за друга дата.

Какво се изисква от Вас в съдебното заседание?

В съдебната зала Вие трябва единствено да потвърдите сериозното си и непоколебимо желание за развод. Всичко останало се извършва от квалифициран адвокат от екипа ни, който Ви придружава, явява се с Вас пред съда и следи за нормалното приключване на производството.

Трябва ли да обясните на съда, защо желаете да се разведете?

Не, това не е необходимо. Съгласно законодателството, в производството за развод по взаимно съгласие съдът не издирва причините и мотивите за дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Това се случва само ако разводът е по исков ред.

Веднага след заседанието за развод ли получавате съдебното решение?

Не, тъй като съдебното решение задължително е в писмена форма, обичайно съдът го изготвя в рамките на 10 дни след провеждане на заседанието. Ние следим за изготвянето на решението и се снабдяваме със заверен препис, който Ви предаваме или изпращаме чрез куриер.

Колко време след сключване на брак можете да се разведете?

Съгласно действащия към настоящия момент Семеен кодекс не съществува изискване да е изминал определен период от сключването на брака, за да може съпрузите да пристъпят към развод по взаимно съгласие. Можете да се разведете веднага след като сте сключили брак.

Трябва ли задължително да ползвате услугите на адвокат?

Българското законодателство не Ви задължава да бъдете представлявани в съда от адвокат, но съобразно натрупания през годините опит и множеството дела за развод, които сме приключили успешно, Ви съветваме да се обърнете към добър бракоразводен адвокат, който на първо място да Ви разясни всички детайли относно процедурата, на следващо място да Ви разясни последствията от прекратяване на брака и специфичните за Вашия случай особености и не на последно място да се ангажира с всички административни действия, които придружават делото за развод: да изготви и входира всички необходими документи, да преведе по сметката на съда дължимите такси, да следи за образуване на делото, да следи за насрочването му, да следи за указания на съда, да изпълнява указаното от съда, да Ви придружи в съдебното заседание, да следи за постановяване на решение, да преведе по сметката на съда дължимите такси, да вземе заверен препис от решението, да Ви го преведе и др.

В случай, че все пак не желаете да се обърнете към адвокат за цялостно съдействие, можете да използвате услугата ни „Документи за развод без адвокат“.

Трябва ли да се срещнете с адвокат и какво се случва на срещата?

Въз основа на дългогодишната ни практика препоръчваме на клиентите ни, ако имат възможност да проведат съвместна среща в кантората ни или онлайн, с адвокат, за да обсъдят всички въпроси свързани с развода. При необходимост срещите се провеждат поотделно или се осъществява комуникация по телефон.

Целта на срещата е да бъдат разяснени от специалист различните варианти на последици от развода и да се избере този вариант, който е в интерес и на двете страни. В случай на разногласия по някои въпроси, адвокатът може да изпълни успешно ролята на медиатор и да предложи компромисен вариант на базата преговори и взаимни отстъпки.

Често разногласията възникват поради погрешно възприета информация, прочитане на неверни факти в интернет или друга информация, която се разпространява в обществото, но на практика не отговаря на законоустановените правила. В тези случаи от особено значение е опитът на адвоката, който на база на дългогодишната си практика бързо разбира на какво биха могли да се дължат разногласията и внимателно разяснява на съпрузите действителната законова уредба и нейното приложение на практика.

Go to Top