fbpx

Развод по взаимно съгласие

Разводът по взаимно съгласие е една от двете възможности за прекратяване на сключен граждански брак. Производството протича по съдебен ред, чрез образуване на дело за развод. 


           Разводът по взаимно съгласие се различава от този по исков ред, по това, че съпрузите са постигнали съгласие по всички задължителни въпроси при прекратяване на брака.

          Съгласието се оформя в споразумение за развод и се одобрява от съда с решение. ВБългария не съществува възможност за прекратяване на брак извънсъдебно, нито по служебен ред или „автоматично“.

          Задължителните въпроси, по които е нужно да се постине съгласие са: местоживеенето на децата, упражняването на родителските права, режима на личните отношения, размера на издръжката за децата, ползването на семейното жилище, издръжката между съпрузите, подялба на придобитото имущество и фамилното име. Възможно е от брака да няма родени или непълнолетни деца, както и да няма придобито имущество, което да подлежи на подялба. В този случай, това се отбелязва в споразумението.

Как да постъпите, ако все още не сте постигнали съгласие 

          В случай че желаете да прекратите брака си, но не сте успели да уточните някои въпроси, например режима на лични отношения с децата или ползването на семейното жилище, ние можем да Ви окажем съдействие, чрез провеждане на срещи, предоставяне на информация, разяснения и тълкуване на закона, както и чрез споделяне на опит от практиката ни.

          Често първоначално влошените отношения и категоричен отказ на един от съпрузите да даде съгласието си за развод се променят в хода на преговорите и се стига до подписване на споразумение. Това спестява и на двамата съпрузи дълги години съдебни дела в производството по исков ред, средства за адвокатски възнаграждения и не на последно място негативни емоционални преживявания, особено при наличие на непълнолетни деца.

          Екипът ни винаги полага максимални усилия в хода на преговорите, за да Ви помогнем да преминете бързо и безпроблемно, от юридическа гледна точка, през едно от най-трудните житейски събития в семеен план.

 

Какво правим за Вас

  1. Провеждаме подробна правна консултация и изясняваме всички въпроси, които е необходимо да се включат в споразумението за развод. Правим анализ на всички детайли и индивидуални особености на всеки отделен случай на развод. Това е особено важно, тъй като макар винаги да се касае за прекратяване на брак, всеки случай има специфични фактори. Понякога това са дори чисто житейски особености, на които е необходимо да се обърне внимание.
  2. Помагаме Ви да постигнете информирано съгласие по всички клаузи на споразумението като Ви разясняваме правните последици на всяко решение. Оказваме цялостно съдействие и на двамата съпрузи при провеждането на преговори за оформяне на споразумението за развод.
  3. Изготвяме и оформяме всички необходими документи съобразно Вашите индивидуални решения.
  4. Депозираме документите в съда и Ви информираме за датата на съдебното заседание.
  5. При насрочването на делото в съдебно заседание Ви придружаваме в съда и съдействаме за неговото успешно приключване. Представляваме пред съда и съпруга, който не се явява лично.
  6. Следим за постановяването на съдебното решение и Ви съдействаме при получаването на оригинален екземпляр от решението на съда. 
  7. Отговаряме на всички Ваши въпроси в хода на процедурата.

Свържете се с нас

Защо да изберете Praven Konsultant

Мобилни сме

Първата кантора за онлайн правни услуги, която ви дава възможност да получите правна помощ и решение на проблем по всяко време и от всяка точка на света

Бързо и лесно

Можете да се свържете с нас по Viber, Messenger, Whatsapp, Skype, телефон, имейл. Основен принцип в работата ни е бързата реакция - Ние знаем, колко е важна тя за вас.

Имаме лично отношение към клиентите

Всички казуси по които работим са с еднакъв приоритет. От общата правна консултация до дългите съдебни дела, ние отделяме нужното внимание на всеки клиент.

Първо хора, после адвокати

Предоставяме правна помощ, а не адвокатски услуги. Грижим се за клиентите си - за тяхното спокойствие и сигурност през целия процес на съвместна работа.

Какво включва споразумението за развод ?

1. Родителски права, местоживеене на децата и лични отношения с децата

Когато съпрузите имат непълнолетни деца, в споразумението за развод задължително се урежда въпросът за родителските права. Това означава да се посочи кой от двамата съпрузи ще упражнява родителските права и какъв ще бъде режимът на лични отношения между децата и другия родител. Посоченият в споразумението режим не ограничава възможността децата да се виждат и да прекарват време с родителите си по всяко време, когато те са постигнали съгласие за това.

2. Издръжка на децата

В споразумението за развод се посочва размерът на издръжката, която се заплаща всеки месец на детето/децата. Законът е определил задължителен минималния размер на тази издръжка – ¼ от минималната работна заплата за страната към момента на сключване на споразумението. Ако имате повече от едно дете, то за всяко от тях следва да се запише съответния размер на издръката, отново не по-нисък от минималния.

3. Издръжка между съпрузите

В споразумението за развод е възможно да договорите, че един от съпрузите ще дължи на другия издръжка. Подобни случаи са налице, например когато по време на брака съпрузите са се разбрали само един от тях да работи, а другият да се грижи за домакинството. При това положение е нормално за определен период след развода, съпругът който до момента не е работил, да получава издръжка докато уреди професионалната си реализация.

4. Фамилното име

В споразумението за развод трябва да бъде посочено дали след прекратяване на брака ще бъде възстановено предбрачното фамилно име или ще се запази фамилията, приета при сключване на брака. ВАЖНО! Ако пропуснете да възстановите предбрачното си фамилно име, но след развода решите, че желаете това, е необходимо да се проведе отделно производство пред съд. За това обмислете внимателно тази точка от споразумението, преди да вземете решение.

5. Семейното жилище

В споразумението за развод задължително се посочва кой от съпрузите ще продължи да ползва семейното жилище. Семейно жилище е този дом, в който съпрузите са живели заедно като семейство. Възможно е жилището да е ползвано под наем и отдавна да е напуснато от съпрузите, но това също се описва в споразумението.

6. Имуществени отношения

В споразумението за развод задължително се посочва дали съпрузите са придобили по време на брака недвижимо имущество в режим на съпружеска имуществена общност /СИО/. В СИО не се включват получени по време на брака дарения или придобито по наследство имущество. ВАЖНО! Обсъдете детайлно с адвокат информацията свързана с имуществените Ви отношения, тъй като е възможно в бъдеще да възникнат проблеми и недоразумения, които да доведат до нови съдебни дела.

7. Други въпроси

Те се определят с оглед специфичните особености на всеки отделен случай.

ВАЖНО! Съдът ще откаже да постанови решение за развод, в случай че споразумението по чл. 51 от СК противоречи на закона или ако същото не е в интерес на децата.

Често задавани въпроси

Какви документи е необходимо да ни предоставите?

Колко струва разводът по взаимно съгласие?

Каква е цената за развод по взаимно съгласие заедно с всички други такси  и какви са те?

Колко време отнема разводът?

Какво трябва да направите след като съдебните книжа за развод са изготвени от нас?

Как ще Ви уведомим за насрочване на съдебното заседание?

Колко време продължава съдебното заседание?

Адвокатът участва ли в съдебното заседание?

Трябва ли да се явите лично в съдебното заседание?

Какво се изисква от Вас в съдебното заседание?

Трябва ли да обясните на съда, защо желаете да се разведете?

Веднага след заседанието за развод ли получавате съдебното решение?

Колко време след сключване на брак можете да се разведете?

Трябва ли задължително да ползвате услугите на адвокат?

Трябва ли да се срещнете с адвокат и какво се случва на срещата?

Какви са най-честите пречки за сключване на споразумение за развод?

Препоръчвам услугата. Делото за развод мина без усложнения благодарение на адвоката. Благодарим.Ви сърдечно.

Румяна Иванова

Благодаря Ви, кантора Адвайзъри! Не само, че подготвихте всичко перфектно, но не се наложи двамата съпрузи да се срещаме лично, освен на съдебното заседание, което значително улесни развода.

Ж. Димитрова

Благодаря за професионалното отношение. Препоръчвам на всеки, който желае да се разведе, но има не среща пълно разбиране от страна на съпруга си. Адвокатите подходиха изключително професионално, проведоха разговор с мен и със съпруга ми и ни съдействаха да се споразумеем и да се разведем по взаимно съгласние.

Милена Петкова

Благодаря за съдействието, подробните обяснения и внимателното отношение !

Надежда Славова

Много компетентно и адекватно отношение ! Помогнахте ни да да се разберем за всички дребни неща и да си спестим години дела в съда !

Лилия Генчева

Чудесни специалисти, след като ги запознах със случая си, бяха на разположение по всяко време и по всякакви мои въпроси относно развода. Всичко приключи успешно и сравнително бързо.Препоръчвам

Драгнев

Много съм благодарен на екипа! Дълго време отлагах, мислех че всичко е много сложно и трудно, но стана за няколко месеца и без никакви проблеми.

Станислв Колев

Всичко мина идеално

К.Н.

Несрин благодаря ви!

Nesrin

Супер сте! Благодаря ви че ме разведохте толкова бързо със вече бившата ми жена!!!

Никола

Благодарим ви за съдействието и коректността.

Вл.И.

Добави отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!