В практиката ни често се случва двамата съпрузи да постигнат съгласие за развод, но един от тях да е в невъзможност да се яви лично пред съда. Най-често това се случва, когато един от съпрузите трайно пребивава извън територията на Република България или не желае да се ангажира с явяване пред съда.

При тези обсоятелства разводът също може да премине в производство по взаимно съгласие, без да е необходимо и двамата съпрузи да се явяват лично в съда.

Строго формалната процедура за развод по взаимно съгласие задължава и двамата съпрузи да се явят лично пред съда, като потвърдят желанието си за развод. Тя не е съобразена с динамиката на съвременния живот и свободното придвижване на хора и капитали.

В желанието ни да намерим решение на множеството подобни житейски ситуации, кантората ни е утвърдила своя собствена практика по допускане на изключение от изискването за лично явяване и на двамата съпрузи в съда.

Постигаме това като обосноваваме пред съда наличието на важни обстоятелства, които налагат отсъствие на един от съпрузите. Изготвяме допълнителни документи, които да позволят безпроблемното протичане на производството. Съдебното заседание се провежда в присъствието на адвокат от кантората ни и на един от съпрузите.

Какво правим за Вас?

  1. Провеждаме подробна правна консултация и изясняваме всички въпроси, които е необходимо да се включат в споразумението за развод. В хода на консултацията правим анализ на всички детайли и индивидуални особености при развода, тъй като макар и винаги да се касае за прекратяване на брак, всеки случай има специфични, понякога дори чисто житейски особености, на които е необходимо да се обърне внимание.
  2. Помагаме Ви да постигнете информирано съгласие по всички клаузи на споразумението като Ви разясняваме правните последици на всяко решение. Оказваме цялостно съдействие и на двамата съпрузи при провеждането на преговори за оформяне на споразумението за развод.
  3. Изготвяме и оформяме всички необходими документи съобразно Вашите индивидуални решения.
  4. Депозираме документите в съда и Ви информираме за датата на съдебното заседание.
  5. При насрочването на делото в съдебно заседание Ви придружаваме в съдебното заседание, съдействаме за неговото успешно приключване и представляваме пред съда съпругът, който не се явява лично.
  6. Следим за постановяването на съдебното решение и Ви съдействаме при получаването на оригинален екземпляр от решението на съда. 
  7. Отговаряме на всички Ваши въпроси в хода на процедурата.

Свържете се с нас при нужда от първоначална консултация или допълнителни разяснения за услугата

*Цената се определя при запитване, след предоставяне от Ваша страна на необходимата информация и особености на случая. При определянето и са от значение редица факти и обстоятелства. Например: имате ли родени от брака деца, които не са навършили пълнолетие към настоящия момент, придобили ли сте недвижими имоти, които желаете да разделите, необходимо ли е да се извърши превод на документите за развод на чужд език, необходима ли е легализация на документи и др.

*Услугата е възможна само при желание за развод и от двамата

В кои случаи е подходяща услугата Развод без явяване на един от съпрузите?

Услугата е подходяща, когато между съпрузите е постигнато съгласие за прекратяване на брака им, но по някаква причина / служебна ангажираност, постоянно пребиваване в чужбина и др./ единият от тях не може да се яви на делото за развод.

Защо да изберете кантората ни: 

√ Бързина и достъпност – Достъпът до правна помощ никога не е бил толкова бърз и лесен. Можете да се свържете с нас по Viber, Messenger, Whatsapp, Skype, телефон, имейл. Основен принцип в работата ни е бързата реакция – Ние знаем, колко е важна тя за вас. 

√ Лично отношение към клиентите – Всички казуси по които работим са с еднакъв приоритет. От общата правна консултация до дългите съдебни дела, ние отделяме нужното внимание на всеки клиент. 

√ Предоставяме правна помощ, а не адвокатски услуги – Грижим се за клиентите си, защото сме първо хора, после адвокати.

Свържете се с нас за първоначална консултация