fbpx

Пререгистрация на сдружения и фондации

120.00лв.

1. Изготвяне на всички необходими документи за пререгистрация на сдружения и фондации
2. Подаване на заявление за пререгистрация
3. Ежедневно проследяване на статуса на заявлението
4. Уведомяваме Ви при вписване на сдружението/фондацията в регистъра

Категория:

Информация за пререгистрацията на сдружения и фондации:

От 01.01.2018г. влязоха в сила промени в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Съгласно § 25. от преходните и заключителните разпоредби на закона регистрираните сдружения и фондации са длъжни да подадат заявление за пререгистрация по този закон в срок до 31 декември 2020 г. Заявлението за пререгистрация се подава на хартиен носител или по електронен път, чрез сайта Търговски регистър и регистъра на ЮЛНЦ. След 31.12.2020г., сдруженията и фондациите, за които не е подадено заявление за пререгистрация, ще бъдат заличени служебно от окръжния съд .

Правна къща Леге Адвайзъри предлага на клиентите си цялостно съдействие при пререгистрация на юридически лица с нестопанска цел.

Как да получите услугата „Пререгистрация на сдружения и фондации“:

  1. Изпратете ни копие на устава/учредителния акт, заверено от съда по регистрация на юридическото лице, сканирано на имейл адрес: office@pravenkonsultant.com или на хартиен носител на адрес: гр. София, ул. Ген. Паренсов 53;
  2. Упълномощавате ни да представляваме сдружението/фондацията пред Търговски регистър и регистъра на Юридическите лица с нестопанска цел.

Ползи от пререгистрацията:

  1. По-кратки срокове за разглеждане на заявленията;
  2. Електронен достъп до информация относно сдружението/фондацията;
  3. Възможност за подаване на всички заявления по електронен път;
  4. По-ниски държавни такси за вписване на промени и обявяване на актове, касаещи Вашето сдружение/фондация;
  5. Отпадане на задължението за регистрация в регистър БУЛСТАТ и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Министерство на правосъдието.

За всички ЮЛНЦ, клонове на чуждестранни ЮЛНЦ и читалища,  вписани в окръжните съдилища към 31 декември 2017 г., е предвиден 3-годишен период (от 01.01.2018 г. до 31.12.2020 г.), в рамките на който да се пререгистрират. Основната цел на тази реформа е намаляването на административната тежест за ЮЛНЦ. Въвеждат се по-бързи процедури и  по-кратки  срокове за регистрация на нови ЮЛНЦ.

В случай, че имате допълнителни въпроси или нужда от разяснения по описаната информация, не се колебайте да се свържете с нас чрез един от начините посочените в меню „Контакти“.

Отзиви

Все още няма отзиви.

Напишете първия отзив за „Пререгистрация на сдружения и фондации“

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Go to Top