fbpx

Пакет „Основен +“

Услугата е изцяло съобразена с нуждите на купувача при сделка с недвижими имоти


Пакетът включва всички услуги от пакет „Основен“ по пълна и независима проверка на имота, а именно:

1. Преглед и становище по представените от собственика (продавача) документи за собственост на имота.

2. Проучване на правния статут на имота:

 • проверка на правото на собственост на продавача
 • проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
 • независима проверка за тежести върху имота
 • проверка за висящи съдебни дела, касаещи правото на собственост върху имота
 • проверка за дела за несъстоятелност, когато имотът е собственост на юридическо лице

3. Изготвяне на предоставяне на писмено правно становище с изчерпателно посочване на всички извършени проверки и установени обстоятелства за имота, както и нашето правно заключение относно наличието на проблеми и/или тежести върху имота.

Допълнителни услуги, включени към пакет „Основен +“

4. Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи.

5. Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имот.

6. Изготвяне / преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.

Какво означава, че извършваме преглед/допълване/корекции по предложен от страна на продавача проект на договор

Опитът ни показва, че в повечето случаи продавачът е този, който предлага на купувача проекта на предварителния договор. Това което ние правим е да допълним и коригираме съдържанието му с клаузи в защита на купувача. Най-често тези допълнения касаят:

 • необходимите документи, които продавачът трябва да представи при изповядването на окончателния договор;
 • задълженията на продавача по повод прехвърлянето на „чист“ от вещни тежести и права на трети лица имот;
 • отговорностите на продавача в случай на неизпълнение на задължението му да прехвърли „чист“ имот.

Съдържанието на предварителния договор е от изключителна важност, тъй като по дефиниция то се „пренася“ в нотариалния акт.

Опитът ни показва, че проектът на нотариалния акт почти винаги се изготвя от нотариус. Обичайно предложеният проект не е съобразени със съдържанието на предварителния договор. Често той съдържат едва минималното съдържание, необходимо за изповядването на сделката. Т.е. той не защитава правата на купувача. Към съдържанието на нотариалния акт не следва да се подхожда с по-малко внимание от това към предварителния договор. Първият е естествен завършек на втория.

Предимства на услугата

          Пакетната услуга за проверка на имот е специално разработена в помощ на купувачите на недвижими имоти. Тя е резултат от дългогодишния ни опит.

   • 〉 Вие инвестирате в сигурност – Ние извършваме всички необходими проверки. 
   • 〉 Получавате спокойствие и увереност при всяка стъпка от сложния процес при покупка на имот – Ние знаем какво е важно за вас.
   • 〉 Помагаме ви да вземете информирано решение на всеки етап от процеса

Политика за възстановяване на плащания

В случай, че погрешно сте заявили и заплатили услугата, не желаете да я използвате или необходимостта от проверка на имота отпадне преди да сме започнали изпълнение, ние ще възстановим плащането. За случаите, в които сделката не се осъществи, а ние сме извършили проверка, вижте отговорите на често задавани въпроси.

*В цената са включени 30 лева такси за преписи на документи, както и такси и други разноски, необходими за извършване на справки в държавни, общински и частни институции. Тези такси се начисляват автоматично при заявяване на услугата.

**Цената не включва пътни разноски, при възлагане на проверка извън София-град. Таксите за пътни разноски се изчисляват индивидуално за населеното място, в което ще бъде извършена проверката и ще Ви бъдат съобщени предварително при запитване.

630.00лв.

Защо да изберете Praven Konsultant

Мобилни сме

Първата кантора за онлайн правни услуги, която ви дава възможност да получите правна помощ и решение на проблем по всяко време и от всяка точка на света

Бързо и лесно

Можете да се свържете с нас по Viber, Messenger, Whatsapp, Skype, телефон, имейл. Основен принцип в работата ни е бързата реакция - Ние знаем, колко е важна тя за вас.

Имаме лично отношение към клиентите

Всички казуси по които работим са с еднакъв приоритет. От общата правна консултация до дългите съдебни дела, ние отделяме нужното внимание на всеки клиент.

Първо хора, после адвокати

Предоставяме правна помощ, а не адвокатски услуги. Грижим се за клиентите си - за тяхното спокойствие и сигурност през целия процес на съвместна работа.

Какви проверки включва услугата Пакет  „Основен +“?

Проверка на придобиванията от предишни собственици на имота:

 • Тази проверка включва проследяване на правото на собственост на продавача (собственика) назад във времето. Казано по-кратко как продавачът и как предишните собственици са придобили имота – проверява се т.нар. история на имота.

Проверка за учредените ограничени вещни права:

 • Правото на собственост е главното и пълно вещно право, което един собственик може да притежава. То се състои от т.нар. ограничени вещни права, каквито са правото на ползване, правото на строеж, правото на преминаване и др. Тези ограничени вещни права са част от правото на собственост, но могат да бъдат придобивани от лица, различни от собственика. За това от особено значение, когато купувате имот е да се извърши проверка дали за същия няма учредени ограничени вещни права на трето лице.

Проверка за вписани искови молби:

 • Когато в съд се предяви иск, който по някакъв начин засяга собствеността върху недвижим имот, този иск подлежи на задължително вписване в службата по вписванията (имотен регистър). В практиката е прието, че вписаната искова молба има силата на възбрана върху имота.
 • Не е достатъчно да се извърши проверка за вписана искова молба единствено в службата по вписвания. Това е така, защото от подаването на заявление за вписването на исковата молба, до самото й вписване, може да мине известен период от време. Възможно е съдията по вписвания да даде на страната допълнителни указания за вписването на исковата молба. Това изпълнение отнема време. Ето защо извършваме проверка и за наличие на висящи съдебни процеси по отношение на недвижимия имот.

Проверка за учредени/заличени ипотеки:

 • В практиката често се учредяват ипотеки върху недвижими имоти. От особено значение когато купувате имот е да се установи, дали върху него има учредена/и ипотека/ки. Това е така, тъй като например при учредена ипотека върху поземлен имот, върху който впоследствие е построена жилищна сграда, учредената върху земята ипотека преминава върху построената сграда в цялост. По тази причина следва да се извърши прецизна проверка дали ако са правени частични заличавания на първоначалната ипотека, те обхващат конкретния апартамент в сградата.

Проверка за вписани възбрани:

 • Проверката за вписани възбрани в от особено значение, тъй като наличието на вписана възбрана, ще направи сключената от Вас сделка недействителна спрямо лице, което е вписало възбраната върху имота.

Проверка за висящи съдебни дела:

 • Тази част от проверката обхваща периодът от време между завеждането на делото в съда и вписването на искова молба и/или възбрана върху имота, който е „скрит“ и може да доведе до неприятни изненади.

Проверка за дела за несъстоятелност:

 • Несъстоятелността е универсална и всеобхватна процедура по „ликвидирането“ на неплатежоспособно юридическо лице, която включва в себе си множество други процедури и искове, включително и такива за отмяна на вече сключени сделки, каквато би могла да бъде покупко-продожбата на недвижим имот, принадлежал на това юридическо лице.

Често задавани въпроси

Какви са стъпките за успешна поръчка на Пакет "Основен"

Какво ни е нужно от Ваша страна, за да изпълним услугата

Колко време отнема проверката на имот

На какъв етап е подходящо да ползвате услугата

Какво се случва, ако сделката не се осъществи

Услугата може ли да бъде ползвана за имоти извън София-град

Благодаря Ви за професионалното отношение и консултации.

Пламен Тодоров (потвърден клиент)

Адв. Димитров защитава строго интереса и позицията на клиента си – бърза и точна реакция, електронно фактуриране, пренаписване на предварително договор, предоставяне на становище, преглед на нотариален акт, морална подкрепа по време на процеса. Изключително професионална услуга с точно посочен ценоразпис.

Благодаря за съдействието и желая здраве, успехи, воля и дух за победи на целия екип !

Боряна Райнова (потвърден клиент)

Страхотно обслужване и професионализъм. Благодаря!

Д.А. (потвърден клиент)

Използвахме услугите на адв. Димитров за пакет „Основен +“ през м.07.2022г. и сме изключително доволни! Проведохме няколко телефонни консултации, всичко ни беше обяснено подробно и на време, всички поети ангажименти и срокове бяха спазени стриктно, и не на последно място – отношението към нас беше много сърдечно, което ни даде допълнително спокойствие при изповядването на сделката.
Благодарим и успех!

Веселина Георгиева (потвърден клиент)

Горещо препоръчвам услугите на Леге Адвайзъри и адв. Димитров при покупка на имот. Изключително лесна и бърза комуникация, изчерпателна и надлежно документирана проверка на имота и професионално изготвен Предварителен договор. Вложеният професионализъм на всяка стъпка от процеса гарантира и безпроблемното протичане на сделката. Особено съм впечатлена от чудесно поддържания сайт с изчерпателни отговори на често задаваните въпроси, както и възможността за електронно разплащане. Със сигурност ще използваме услугите на кантората и в бъдеще!

Здравка Н. (потвърден клиент)

Изключително лесна комуникация и много добро и професионално обслужване. Препоръчвам на всеки, който се нуждае от правни услуги.

Карапчанска

Аз също се присъединявам към отбора на положителните отзиви. Три пъти съм използвал тази услуга и трите пъти съм бил изключително доволен от коректността и професионализма на екипа, и най-вече на адв. Димитров. Определено ще продължа да използвам предлаганите услуги и горещо ги препоръчвам!

Д. М.

Изключително бързи и коректни. Рядко се срещат толкова добри и томни професионалисти! Препоръчвам на 100%!

Симеон Сапунджиев (потвърден клиент)

Препоръчвам услугата! Благодарение на проверката, която направи екипа на ЛГЕ АДВАЙЗЪРИ се установи, че статутът на имота, който исках да закупя не е жилище, както брокерът и продавача ме бяха подвели.

Ангелина Стоянова

Благодарение на подготвеният от Вас предварителен договор, който подписахме, успях да си върна парите, които дадох като капаро и даже да получа неустойка, след като продавачът се оказа некоректен.

Лилия

Сърдечно благодаря за прецизността и лесния начин на общуване с вас, без да е необходимо да ходя по офиси и срещи. Препоръчвам да използвате услугата. Сама нямаше да обърна внимание, че някои от договорките в предварителния договор не бяха включени при изповядването на нотариалния акт. Желая много успех!

Р. Стоева

Благодарение на екипа се установи, че за имота, който исках да закупя има дело в съда, което още не беше вписано и не излизаше в тежестите, които ми даде брокера. Благодаря, че ми спестихте бъдещи дела и проблеми!

Илиана Енева

За една седмица получих писмено становище и документи, от които се проследява цялата история на имота. За щастие нямаше никакви проблеми и сделката мина нормално. Благодаря за помощта.

Ваня Проданова

Благодаря на адвокат Димитров и целия екип за съдействието.

Емил Симеонов

Определено си заслужава да се доверите на специалисти, които да защитават интересите ви при покупка на имот. Предварителният договор, който продавачите ми дадоха претърпя доста корекции от екипа, естествено липсваха всички важни за мен точки. Благодаря за съдействието.

Моника Костадинова

Здравейте, напълно съм удовлетворен от свършената работа, коректността и най-вече достъпната цена!

Руси Славов

Изключително полезна услуга, от която не трябва да се пести при покупка на имот. Преди време имах много проблеми с имот, който се оказа, че бил прехвърлян преди това на други хора и години наред водих дела.. сега съм спокоен, че този път всичко ще е наред!

Ивайло Георгиев

Силно впечатлен съм от цялата организация на сайта ви и от компетентността на екипа, надявам се да продължавате да се развивате!

Даниел Баев

Препоръчвам !! Чудесно свършена работа от екипа, радвам се, че избрах да ползвам услугите ви.

Станимира Живкова

Отдадени професионалисти, на които може да се доверите! Няма да съжалявате!

Владо Славов

Едно от малкото места, където се предлагат такъв кръг от услуги. Показвате, че отношението към клиента и добрите цени могат да вървят ръка за ръка. Продължавайте в същия дух и ще имате много доволни клиенти!

Д.К.

Добави отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!