fbpx

Пакет „МАКСИМУМ“

990.00лв.

(20 клиентски отзива)

Този пакет включва услугите в пакетите „Основен“ и „Основен +“ , като са добавени услуги по пълно представителство и участие в процеса на преговори по всички съществени параметри на сделката и по всички индивидуални клаузи

1.Текущо консултиране и съдействие през целия процес на водене на преговори, подготовка и сключване на сделката.

2.Участие при воденето на преговори между продавача и купувача по всички съществени клаузи на бъдещия договор за покупко-продажба на имот.

3.Организиране на сделката при нотариус.

4.Придружаване и участие при изповядване на сделката от нотариус.

5.Получаване на вписания нотариален акт от нотариуса и предаване на клиента.

6.Съдействие при деклариране на придобиването на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“, включително подготвяне на декларация по чл.14 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси).

В този пакет се включват и всички услуги от пакети „Основен“ и „Основен+“, а именно:

7.Преглед и становище по представените от собственика (продавача) документи за собственост на имота.

8.Проучване на правния статут на имота:

 • проверка на правото на собственост на продавача
 • проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
 • независима проверка за тежести върху имота

9.Изготвяне на предоставяне на писмено правно становище с изчерпателно посочване на всички извършени проверки и установени обстоятелства за имота, както и нашето правно заключение относно наличието на проблеми и/или тежести върху имота.

10.Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи.

* Често минималния изискуем от закона и от нотариуса набор от документи за извършване на сделката не гарантират в пълна степен сигурността на купувача, като остават неизяснени факти и обстоятелства, които биха могли впоследствие да доведат до правни ограничения или пълно оспорване на собствеността на купувача.

11.Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имот.

12.Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.

Какво означава, че участваме в процеса на преговори

Това означава, че адвокат от кантората ни поддържа директна връзка с продавача или негов представител. В процеса на продажбата адвокатът договаря и уточнява от Ваше име всички окончателни параметри на сделката, включително но не само въпроси като: цената, начина на плащане, отговорностите при неизпълнение, неустойки, набавяне на необходими документи и други. Всички преговори са предварително съгласувани с клиента.

Целта на нашето участие в процеса на преговорите е да Ви заменим в понякога сложния и по-трудно разбираем „юридически“ момент от сделката, а именно – правното и оформяне, като вместо Вас ние провеждаме необходимата комуникация с продавача и/или неговия представител/адвокат.

Разбира се, преди да пристъпим към това, ние  уточняваме и определяме допустимите параметри на бъдещите преговори с продавача съвместно с Вас.

√ Пакетните услуги за проверка на имот преди покупка са специално разработени в помощ на купувачите на недвижими имоти, въз основа на дългогодишния ни опит при сделки с имоти.

√ Вие инвестирате в сигурност – Ние извършваме всички нужни проверки. Преглеждаме и изготвяме всички нужни документи.

√ Получавате спокойствие и увереност при всяка стъпка от сложния процес при покупка на имот. Ние знаем какво е важно за вас.

√ Помагаме ви да вземете информирано решение на всеки етап от процеса

Политика за възстановяване на плащания

В случай, че погрешно сте заявили и заплатили услугата, не желаете да я използвате или необходимостта от проверка на имота отпадне преди да сме започнали изпълнение, ние ще възстановим плащането.

*За случаите, в които сделката не се осъществи, а ние сме извършили проверка, вижте отговорите на често задавани въпроси.

*Цената не включва 30 лева такси за преписи на документи, както и такси и други разноски, необходими за извършване на справки в държавни, общински и частни институции. Тези такси се заплащат от клиента при заявяване на услугата.

**Цената не включва пътни разноски, при възлагане на проверка извън Област София. Таксите за пътни разноски се изчисляват индивидуално за населеното място, в което ще бъде извършена проверката и ще Ви бъдат съобщени предварително при запитване.

При нужда от допълнителна информация относно услугата Пакет  “Максимум” не се колебайте да се свържете с нас.

Какви проверки включва услугата

Пакет  „МАКСИМУМ“?

Проверка на придобиванията от предишни собственици на имота:

 • Тази проверка включва проследяване на правото на собственост на продавача (собственика) назад във времето. Казано по-кратко как продавачът и как предишните собственици са придобили имота – проверява се т.нар. история на имота.

Проверка за учредените ограничени вещни права:

 • Правото на собственост е главното и пълно вещно право, което един собственик може да притежава. То се състои от т.нар. ограничени вещни права, каквито са правото на ползване, правото на строеж, правото на преминаване и др. Тези ограничени вещни права са част от правото на собственост, но могат да бъдат придобивани от лица, различни от собственика. За това от особено значение, когато купувате имот е да се извърши проверка дали за същия няма учредени ограничени вещни права на трето лице.

Проверка за вписани искови молби:

 • Когато в съд се предяви иск, който по някакъв начин засяга собствеността върху недвижим имот, този иск подлежи на задължително вписване в службата по вписванията (имотен регистър). В практиката е прието, че вписаната искова молба има силата на възбрана върху имота.
 • Не е достатъчно да се извърши проверка за вписана искова молба единствено в службата по вписвания. Това е така, защото от подаването на заявление за вписването на исковата молба, до самото й вписване, може да мине известен период от време. Възможно е съдията по вписвания да даде на страната допълнителни указания за вписването на исковата молба. Това изпълнение отнема време. Ето защо извършваме проверка и за наличие на висящи съдебни процеси по отношение на недвижимия имот.

Проверка за учредени/заличени ипотеки:

 • В практиката често се учредяват ипотеки върху недвижими имоти. От особено значение когато купувате имот е да се установи, дали върху него има учредена/и ипотека/ки. Това е така, тъй като например при учредена ипотека върху поземлен имот, върху който впоследствие е построена жилищна сграда, учредената върху земята ипотека преминава върху построената сграда в цялост. По тази причина следва да се извърши прецизна проверка дали ако са правени частични заличавания на първоначалната ипотека, те обхващат конкретния апартамент в сградата.

Проверка за вписани възбрани:

 • Проверката за вписани възбрани в от особено значение, тъй като наличието на вписана възбрана, ще направи сключената от Вас сделка недействителна спрямо лице, което е вписало възбраната върху имота.

20 отзива за Пакет „МАКСИМУМ“

 1. Светослав Михайлов (потвърден клиент)

  . Със съпругата ми сме много благодарни за оказаната юридическа помощ при закупуване на жилище. Адвокат Димитров беше неотлъчно до нас през целия процес и се погрижи за цялостна проверка на имота, както и за оформлението на документите, така че нашата покупка да бъде защитена.

 2. Димитър Данаилов (потвърден клиент)

  Искам да препоръчам Адв. Любен Димитров. С него успешно работихме по доста документална сделка. Изключително съм доволен от комуникацията, обслужване и цялостно от работа, която беше извършена.

 3. Цветан (потвърден клиент)

  Доволен съм. Коректно отношение и добре свършена работа.

 4. Кинчеви (потвърден клиент)

  Много сме доволни от услугите на кантората.Препоръчвам и при необходимост ще ползваме отново.

 5. Димитър Ангелов

  Услуга без аналог!!! Живея в чужбина и имах нужда някой да се заеме изцяло с организирането на сделката, както и да направи проверка за евентуални рискове при закупуването на имот, който си бях харесал. С учудване открих, че това което търся е обединено в този ПАКЕТ. Изцяло дистанционно заявих услугата, до няколко часа адв. Димитров се зае с казуса ми. Беше направена проверка на имота,бяха изготвени всички необходими документи, моето единствено задължение беше да се явя пред нотариуса, за да подпиша нотариалния акт.

 6. Диана Велева (потвърден клиент)

  Много сме доволни от услугите на кантората и по специално адвокат Любен Димитров. Получихме пълна юридическа подкрепа и щателна проверка на имота който впоследствие закупихме. Горещо препоръчваме

 7. Димитър Ангелов

  Услуга без аналог!!! Живея в чужбина и имах нужда някой да се заеме изцяло с организирането на сделката, както и да направи проверка за евентуални рискове при закупуването на имот, който си бях харесал. С учудване открих, че това което търся е обединено в този ПАКЕТ. Изцяло дистанционно заявих услугата, до няколко часа адв. Димитров се зае с казуса ми. Беше направена проверка на имота,бяха изготвени всички необходими документи, моето единствено задължение беше да се явя пред нотариуса, за да подпиша нотариалния акт.

 8. Росен Тодоров

  Въпреки, че имам опит в сделките с недвижими имоти, тъй като бизнесът ми е свързан с това, всеки път използвам тази услуга. По-спокоен съм, знам какво купувам, разчитам на професионална правна помощ за проверката на имота и изготвянето на документите, както и на участието в преговорите с другата страна, което е изключително важно за осигуряването на максимална защита в случай, че в бъдеще възникне някакъв проблем.

 9. Станислав

  Препоръчвам услугата! Освен, че беше направена цялостна и независима проверка на имота и бяха подготвени предварителен договор и нотариален акт, най-ценно се оказа участието на адвоката в преговорите с продавача. Бяха ми разяснени всички рискове, които поемам! Благодаря Ви!

 10. Радост Велева

  Ужасно съм благодарна за задълбоченото и професионално проучване на имота, който щях да купя. Благодарение на адв. Димитров излезе наяве, че имотът, който ми се предлагаше като жилищен всъщност не е такъв, а преди това нотариус е извършил нарушение, като го е записал за жилище. Препоръчвам проверката да се прави още преди сключването на предварителен договор. Желая Ви много успех!

 11. Павлина Николова

  Супер сте! Свършихте всичко описано в услугата и дори повече от това! Благодаря за отношението и компетентното съдействие.

 12. Фотинови

  Проверки, предварителн договор, преговори, срещи с брокери, нотариален акт, подписване на сделката.. нямаше да се псравим с всичко това сами. Сърдечни благодарности за цялостното съдействие на екипа!

 13. Милица Йорданова

  Доверете се на екипа и няма да съжалявате! Ще си спестите ужасно много главоболия.

 14. Стоян Трифонов

  Вече няколко пъти ползвам услугите ви за сделки си имоти. Препоръчвам на всички, които инвестират парите си в тази област.

 15. К.Филипов

  Приятел ми препоръча сайта и така попаднах на услугата, която ми беше от полза. Бързи и акуратни!

 16. Д.Д

  Някъде из коментарите по други продукти четох, че цените не са от най-ниските!!! Който смята така, нека да седне и да си направи сметка колко ще му излезе всичко, а да не говорим за главоболията, които може да си навлечеш, като добавим и изгубеното време…аз се възползвах от тази услуга и останах много доволен! Разбира се, преди това си направих малко проучване, допитах се и до други места, но никъде не ми казаха точна сума- само увъртаха- може малко повече от това, може много повече от онова! Трябва да се научим да се доверяваме на професионалистите, все пак това им е работата, не може да сме вещи по всички въпроси!!! Желая успех! С уважение към труда и екипа ви,
  Д.Димов

 17. Силвия Шосева

  Доверете се на едни честни професионалисти и няма да съжалявате.

 18. Ivelina Gospodinova

  Впечатлена съм от обслужването, което получих. Успехи на целия екип!

 19. Деан Ненков

  С изненада открих, че мога да получа подобно пълно обслужване на такава цена. Спестиха ми супер много време и въпреки възникналите усложнения заради статута на имота, всичко приключи в срок. Възползвайте се, няма да съжалявате, убеден съм, че и в останалите области работят толкова компетентни специалисти!

 20. анонимен

  Обслужване на ниво, ще ползвам занапред отново

Добавяне на отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Стъпки за успешна поръчка

 1. След като натиснете бутон „купи“, прегледайте Вашата количка и се уверете, че сте избрали желаната от Вас услуга.
 2. Натиснете бутон „към формата за поръчка“
 3. Регистрирайте се в сайта, изберете вход с ФБ или Гугъл или попълнете ръчно полетата в секция данни за клиента.
 4. В секцията допълнителна информация можете да опишете въпроси, особености на Вашия казус, както и друга важна според Вас информация или ни изпратете тази информация в отговор на имейла за потвърждение на поръчката.
 5. Изберете начин на плащане
 6. Натиснете бутон „поръчай“
 7. Наш сътрудник ще се свърже с Вас при нужда от допълнителна информация
 8. В отговор на имейла за успешно направена поръчка изпратете документа за собственост и други документи, с които разполагате за имота.
 9. При всякакви въпроси свързани с поръчката можете да се свържете с наш сътрудник на посочените в сайта телефони за контакт или по имейл.

Какво ни е нужно от Ваша страна, за да изпълним услугата

Минимумът, който ни е необходим, за да можем успешно да изпълним услугата е да ни предоставите копие на нотариалния акт или друг документ за собственост на текущия собственик – продавач на имота.

Не би следвало продавачът да Ви отказва предоставянето на копие на документа за собственост, тъй като това е единственият начин за Вас като купувачи да се уверите, че комуникирате и влизате в преговори с действителния собственик на имота. Най-често, особено когато е налице посредник – брокер, предоставянето на копието на нотариален акт се извършва след сключване на договор за т.нар. „стоп капаро“, с който купувачът засвидетелства сериозните си намерения за покупка на имота.

Какво ни е нужно от Ваша страна, ако имотът е в процес на строителство (т.нар. покупка „на зелено“)

 1. Нотариален акт за собственост на земята, върху която се строи или Нотариален акт за учредено право на строеж на инвеститора;
 2. Разрешение за строеж;
 3. Одобрения архитектурен проект;
 4. Таблица с площообразуване;
 5. Удостоверение за степен на завършеност „Груб строеж“ (ако сградата е изградена до тази степен, известно още като Акт 14);
 6. Разрешение за ползване – ако сградата е напълно завършена и въведена в експлоатация (известно още като Акт 16).

Колко време отнема проверката

Обичайно проверката отнема от 3 до 5 работни дни. В зависимост от спецификата на конкретния имот, проверката би могла да ни отнеме и повече време, за което ние Ви информираме още в началото при възлагането й.

На какъв етап е подходящо да ползвате услугата

Съветът ни е да се обърнете към нас още на най-ранен етап от процеса на покупка – още когато спрете избора си на конкретен имот.

Можете да се обърнете към нас на всеки последващ етап от процеса на покупка, напр. преди или след сключването на договор за т.нар. „стоп капаро“, дори и след сключването на предварителен договор.

Какво се случва, ако сделката не се осъществи

Опитът ни до момента сочи, че „проваляне“ на сделките е по-скоро изключение и ни се е случвало много рядко.

Ние се стараем в процеса на работа, както по проверка на имота, така и при изготвянето на съответните договори, по никакъв начин да не затрудняваме сключването на сделката и да не поставяме ненужни условия или да отправяме неподходящи предложения, които биха довели до обосновани възражения и несъгласие от насрещната страна. Но разбира се, това не означава, че правим компромис с пълната юридическа защита на купувача (т.е. на Вас) като страна по сделката.

В зависимост от етапа, на който се стигне до евентуално „проваляне“ на сделката, респ. от обема на извършеното от наша страна изпълнение на пакета за имот, ние можем да възстановим част от платената от Вас сума или да приспаднем същата от проверката на последващ имот, в зависимост от Вашето желание.

Услугата може ли да бъде ползвана извън гр.София

Да, но тъй като кантората ни е в гр.София допълнително договаряме възнаграждение за извършването на проверката в населеното място, където се намира имота. Цената на услугата в този случай уточняваме предварително, според населеното място, в което се намира имота.

Go to Top