fbpx

Пакет „МАКСИМУМ“

Услугата осигурява цялостно съдействие за купувача при сделки с недвижими имоти


Пакетът включва всички услуги от пакет „Основен“ и „Основен+“, а именно:

1. Преглед и становище по представените от собственика (продавача) документи за собственост на имота.

2. Проучване на правния статут на имота:

 • проверка на правото на собственост на продавача
 • проверка на историята на имота (всички предходни прехвърляния на собствеността най-малко 10 години назад във времето)
 • независима проверка за тежести върху имота
 • проверка за висящи съдебни дела, касаещи правото на собственост върху имота
 • проверка за дела за несъстоятелност, когато имотът е собственост на юридическо лице

3. Изготвяне на предоставяне на писмено правно становище с изчерпателно посочване на всички извършени проверки и установени обстоятелства за имота, както и нашето правно заключение относно наличието на проблеми и/или тежести върху имота.

4. Преглед и становище относно необходимите за извършване на сделката документи. * Често минималния изискуем от закона и от нотариуса набор от документи за извършване на сделката не гарантират в пълна степен сигурността на купувача, като остават неизяснени факти и обстоятелства, които биха могли впоследствие да доведат до правни ограничения или пълно оспорване на собствеността на купувача.

5. Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на предварителен договор за покупко-продажба на имот.

6. Изготвяне/преглед и коригиране (допълване) на проект на нотариален акт.

Допълнителни услуги, включени към пакет „Максимум“

7. Текущо консултиране и съдействие през целия процес на водене на преговори, подготовка и сключване на сделката.

8. Участие при воденето на преговори между продавача и купувача по всички съществени клаузи на бъдещия договор за покупко-продажба на имот.

9. Организиране на сделката при нотариус.

10. Придружаване и участие при изповядване на сделката от нотариус.

11. Получаване на вписания нотариален акт от нотариуса и предаване на клиента. 12. Съдействие при деклариране на придобиването на недвижим имот пред Дирекция „Местни данъци и такси“, включително подготвяне на декларация по чл.14 от ЗМДТ (Закон за местните данъци и такси).

Какво означава, че участваме в процеса на преговори

Това означава, че адвокат от кантората ни поддържа директна връзка с продавача или негов представител. В процеса на продажбата адвокатът договаря и уточнява от Ваше име всички окончателни параметри на сделката, включително но не само въпроси като: начина на плащане, отговорностите при неизпълнение, неустойки, набавяне на необходими документи и други. Всички преговори са предварително съгласувани с клиента.

Целта на нашето участие в процеса на преговорите е да Ви заменим в понякога сложния и по-трудно разбираем „юридически“ момент от сделката, а именно – правното и оформяне, като вместо Вас ние провеждаме необходимата комуникация с продавача и/или неговия представител/адвокат. Разбира се, преди да пристъпим към това, ние  уточняваме и определяме допустимите параметри на бъдещите преговори с продавача съвместно с Вас.

Предимства на услугата

          Пакетната услуга за проверка на имот е специално разработена в помощ на купувачите на недвижими имоти. Тя е резултат от дългогодишния ни опит.

    • 〉 Вие инвестирате в сигурност – Ние извършваме всички необходими проверки. 
    • 〉 Получавате спокойствие и увереност при всяка стъпка от сложния процес при покупка на имот – Ние знаем какво е важно за вас.
    • 〉 Помагаме ви да вземете информирано решение на всеки етап от процеса

Политика за възстановяване на плащания

В случай, че погрешно сте заявили и заплатили услугата, не желаете да я използвате или необходимостта от проверка на имота отпадне преди да сме започнали изпълнение, ние ще възстановим плащането. За случаите, в които сделката не се осъществи, а ние сме извършили проверка, вижте отговорите на често задавани въпроси.

*Цената не включва 30 лева такси за преписи на документи, както и такси и други разноски, необходими за извършване на справки в държавни, общински и частни институции. Тези такси се заплащат от клиента при заявяване на услугата.

**Цената не включва пътни разноски, при възлагане на проверка извън София-град. Таксите за пътни разноски се изчисляват индивидуално за населеното място, в което ще бъде извършена проверката и ще Ви бъдат съобщени предварително при запитване.

990.00лв.

Защо да изберете Praven Konsultant

Мобилни сме

Първата кантора за онлайн правни услуги, която ви дава възможност да получите правна помощ и решение на проблем по всяко време и от всяка точка на света

Бързо и лесно

Можете да се свържете с нас по Viber, Messenger, Whatsapp, Skype, телефон, имейл. Основен принцип в работата ни е бързата реакция - Ние знаем, колко е важна тя за вас.

Имаме лично отношение към клиентите

Всички казуси по които работим са с еднакъв приоритет. От общата правна консултация до дългите съдебни дела, ние отделяме нужното внимание на всеки клиент.

Първо хора, после адвокати

Предоставяме правна помощ, а не адвокатски услуги. Грижим се за клиентите си - за тяхното спокойствие и сигурност през целия процес на съвместна работа.

Какви проверки включва услугата Пакет  „Максимум“?

Проверка на придобиванията от предишни собственици на имота:

 • Тази проверка включва проследяване на правото на собственост на продавача (собственика) назад във времето. Казано по-кратко как продавачът и как предишните собственици са придобили имота – проверява се т.нар. история на имота.

Проверка за учредените ограничени вещни права:

 • Правото на собственост е главното и пълно вещно право, което един собственик може да притежава. То се състои от т.нар. ограничени вещни права. Такива са правото на ползване, правото на строеж, правото на преминаване и др. Тези ограничени вещни права са част от правото на собственост, но могат да бъдат придобивани от лица, различни от собственика. За това от особено значение, когато купувате имот е да се извърши проверка дали за същия няма учредени ограничени вещни права на трето лице.

Проверка за вписани искови молби:

 • Когато в съд се предяви иск, който по някакъв начин засяга собствеността върху недвижим имот, този иск подлежи на задължително вписване. То се извършва в службата по вписванията (имотен регистър). В практиката е прието, че вписаната искова молба има силата на възбрана върху имота.
 • Не е достатъчно да се извърши проверка за вписана искова молба единствено в службата по вписвания. Това е така, защото от подаването на заявление, до самото й вписване, може да мине известен период от време. Възможно е съдията по вписвания да даде на страната допълнителни указания за вписването на исковата молба. Това изпълнение отнема време. Ето защо извършваме и допълнителна проверка за висящи съдебни дела.

Проверка за учредени/заличени ипотеки:

 • В практиката често се учредяват ипотеки върху недвижими имоти. От особено значение когато купувате имот е да се установи, дали върху него има учредена/и ипотека/ки. Това е така, тъй като например при учредена ипотека върху поземлен имот, върху който впоследствие е построена жилищна сграда, учредената върху земята ипотека преминава върху построената сграда в цялост. По тази причина следва да се извърши прецизна проверка дали ако са правени частични заличавания на първоначалната ипотека, те обхващат конкретния апартамент в сградата.

Проверка за вписани възбрани:

 • Проверката за вписани възбрани в от особено значение, тъй като наличието на вписана възбрана, ще направи сключената от Вас сделка частично недейстителна. Т.е. спрямо лицето, което е вписало възбраната върху имота сделката няма да има действие.

Проверка за висящи съдебни дела:

 • Тази част от проверката обхваща периодът от време между завеждането на делото в съда и вписването на искова молба и/или възбрана върху имота, който е „скрит“ и може да доведе до неприятни изненади.

Проверка за дела за несъстоятелност:

 • Несъстоятелността е универсална и всеобхватна процедура по „ликвидирането“ на неплатежоспособно юридическо лице. Тя включва в себе си множество други процедури и искове, включително и такива за отмяна на вече сключени сделки. Такава би могла да бъде покупко-продожбата на недвижим имот, принадлежал на това юридическо лице.

Често задавани въпроси

Какви са стъпките за успешна поръчка на Пакет "Максимум"

Какво ни е нужно от Ваша страна, за да изпълним услугата

Колко време отнема проверката на имот

На какъв етап е подходящо да ползвате услугата

Какво се случва, ако сделката не се осъществи

Услугата може ли да бъде ползвана за имоти извън София-град

Лесна и гъвкава комуникация. Имотната сделка за която кантората бе наета мина гладко и почти незабелязано от мен. Адв. Димитров бе много пунктуален при проверката на документите и съставянето на допълнителните актове договори и декларации.
Препоръчвам

Александър (потвърден клиент)

Супер фирма!

Борислав Илиев

Предоставената услуга е на отлично ниво. Сключихме успешно сделката с ваша помощ. Сърдечно благодаря.

Борислав Каменов (потвърден клиент)

Адвокат Димитров е супер отзивчив, помогна ни с целият процес в покупката на апартамент. Спести ни доста евентуални бъдещи проблеми с несъответствия в договора чрез препоръките си, придружи ни и при изповядването на сделката. Препоръчваме го с четири ръце!

Стефан и Боряна Стаменови (потвърден клиент)

. Със съпругата ми сме много благодарни за оказаната юридическа помощ при закупуване на жилище. Адвокат Димитров беше неотлъчно до нас през целия процес и се погрижи за цялостна проверка на имота, както и за оформлението на документите, така че нашата покупка да бъде защитена.

Светослав Михайлов (потвърден клиент)

Искам да препоръчам Адв. Любен Димитров. С него успешно работихме по доста документална сделка. Изключително съм доволен от комуникацията, обслужване и цялостно от работа, която беше извършена.

Димитър Данаилов (потвърден клиент)

Доволен съм. Коректно отношение и добре свършена работа.

Цветан (потвърден клиент)

Много сме доволни от услугите на кантората.Препоръчвам и при необходимост ще ползваме отново.

Кинчеви (потвърден клиент)

Услуга без аналог!!! Живея в чужбина и имах нужда някой да се заеме изцяло с организирането на сделката, както и да направи проверка за евентуални рискове при закупуването на имот, който си бях харесал. С учудване открих, че това което търся е обединено в този ПАКЕТ. Изцяло дистанционно заявих услугата, до няколко часа адв. Димитров се зае с казуса ми. Беше направена проверка на имота,бяха изготвени всички необходими документи, моето единствено задължение беше да се явя пред нотариуса, за да подпиша нотариалния акт.

Димитър Ангелов

Много сме доволни от услугите на кантората и по специално адвокат Любен Димитров. Получихме пълна юридическа подкрепа и щателна проверка на имота който впоследствие закупихме. Горещо препоръчваме

Диана Велева (потвърден клиент)

Услуга без аналог!!! Живея в чужбина и имах нужда някой да се заеме изцяло с организирането на сделката, както и да направи проверка за евентуални рискове при закупуването на имот, който си бях харесал. С учудване открих, че това което търся е обединено в този ПАКЕТ. Изцяло дистанционно заявих услугата, до няколко часа адв. Димитров се зае с казуса ми. Беше направена проверка на имота,бяха изготвени всички необходими документи, моето единствено задължение беше да се явя пред нотариуса, за да подпиша нотариалния акт.

Димитър Ангелов

Въпреки, че имам опит в сделките с недвижими имоти, тъй като бизнесът ми е свързан с това, всеки път използвам тази услуга. По-спокоен съм, знам какво купувам, разчитам на професионална правна помощ за проверката на имота и изготвянето на документите, както и на участието в преговорите с другата страна, което е изключително важно за осигуряването на максимална защита в случай, че в бъдеще възникне някакъв проблем.

Росен Тодоров

Препоръчвам услугата! Освен, че беше направена цялостна и независима проверка на имота и бяха подготвени предварителен договор и нотариален акт, най-ценно се оказа участието на адвоката в преговорите с продавача. Бяха ми разяснени всички рискове, които поемам! Благодаря Ви!

Станислав

Ужасно съм благодарна за задълбоченото и професионално проучване на имота, който щях да купя. Благодарение на адв. Димитров излезе наяве, че имотът, който ми се предлагаше като жилищен всъщност не е такъв, а преди това нотариус е извършил нарушение, като го е записал за жилище. Препоръчвам проверката да се прави още преди сключването на предварителен договор. Желая Ви много успех!

Радост Велева

Супер сте! Свършихте всичко описано в услугата и дори повече от това! Благодаря за отношението и компетентното съдействие.

Павлина Николова

Проверки, предварителн договор, преговори, срещи с брокери, нотариален акт, подписване на сделката.. нямаше да се псравим с всичко това сами. Сърдечни благодарности за цялостното съдействие на екипа!

Фотинови

Доверете се на екипа и няма да съжалявате! Ще си спестите ужасно много главоболия.

Милица Йорданова

Вече няколко пъти ползвам услугите ви за сделки си имоти. Препоръчвам на всички, които инвестират парите си в тази област.

Стоян Трифонов

Приятел ми препоръча сайта и така попаднах на услугата, която ми беше от полза. Бързи и акуратни!

К.Филипов

Някъде из коментарите по други продукти четох, че цените не са от най-ниските!!! Който смята така, нека да седне и да си направи сметка колко ще му излезе всичко, а да не говорим за главоболията, които може да си навлечеш, като добавим и изгубеното време…аз се възползвах от тази услуга и останах много доволен! Разбира се, преди това си направих малко проучване, допитах се и до други места, но никъде не ми казаха точна сума- само увъртаха- може малко повече от това, може много повече от онова! Трябва да се научим да се доверяваме на професионалистите, все пак това им е работата, не може да сме вещи по всички въпроси!!! Желая успех! С уважение към труда и екипа ви,
Д.Димов

Д.Д

Доверете се на едни честни професионалисти и няма да съжалявате.

Силвия Шосева

Впечатлена съм от обслужването, което получих. Успехи на целия екип!

Ivelina Gospodinova

С изненада открих, че мога да получа подобно пълно обслужване на такава цена. Спестиха ми супер много време и въпреки възникналите усложнения заради статута на имота, всичко приключи в срок. Възползвайте се, няма да съжалявате, убеден съм, че и в останалите области работят толкова компетентни специалисти!

Деан Ненков

Обслужване на ниво, ще ползвам занапред отново

анонимен

Добави отзив

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

error: Съдържанието е защитено!