Превод и легализация

Кога най-често се налага да използвате услугата „Устен превод“?

Услугите по предоставяне на този вид превод най-често са необходими  в случаите на водене на преговори за сключване на сделка с чужденци. Устен превод може да бъде необходим и на бизнес или научни конференции. Обичайно устен превод се използва и при заверка пред нотариус на документ от лице, неговорещо български език.

Леге Адвайзъри предлага извършването на:

  • консекутивен / симултанен превод с цел провеждане на срещи за преговори по сключване на сделки, бизнес конференции, лекции и др.
  • Превод пред нотариус за целите на всякакъв вид нотариални удостоверявания, когато в  нотариалното производство участва лице, неговорещо български език.

За предоставянето на съответните услуги, моля обръщайте се към нас предварително за изготвяне на индивидуална оферта.

За заявяване на услугата и запознаване с формата и характеристиките на съответното събитие, най-малко 5 /пет/ работни дни при консекутивен / симултанен превод и 2 /два/ дни за придружаване при нотариус.

ПРЕВОД И ЛЕГАЛИЗАЦИЯ