Легализацията на документ представлява удостоверяване на неговата автентичност. Т.е. дадена институция потвърждава, че документът е издаден от нея или от друга нейна структура. Апостилът, който се поставя при легализация на документ, представлява печат, който съдържа определени  реквизити.

Легализация на документи, заверени и издадени от общините

 • Удостоверение за раждане

 • Удостоверение за сключен граждански брак

 • Удостоверение за родставени връзки

 • Удостоверение за семейно положение

 • Удостоверение за идентичност на имена

Обикновена поръчка – 7 дни/60лв.
Бърза поръчка – 4 дни/75лв.
Експресна поръчка – 1 ден/90лв.

Заяви превод

Легализация на документи, заверени от съдилищата и/или нотариус

 • Свидетелство за съдимост

 • Пълномощно

 • Декларация

 • Други удостоверения

 • Съдебно решение

Обикновена поръчка – 9 дни/55лв.
Бърза поръчка – 7 дни/65лв.
Експресна поръчка – 5 дни/80лв.

Заяви превод

Легализация на документи, издадени от министерство на образованието

 • Диплома за завършено средно образование

 • Диплома за завършено висше образование

 • Приложение към диплома

 • Уверение

 • Удостоверение

Обикновена поръчка – 9 дни/80лв.
Бърза поръчка – 5 дни/100лв.
Експресна поръчка – 3 дни/120лв.

Заяви превод

Легализация на медицински свидетелства

 • Тест за СПИН

 • Тест за ПСИХО

Обикновена поръчка – 9 дни/70лв.
Бърза поръчка – 7 дни/75лв.
Експресна поръчка – 5 дни/95лв.

Заяви превод

* Посочените цени са крайни и включват 1/една/ страница превод и таксите за легализация. Когато документът, който се легализира, съдържа повече от една страница преводен текст, към цената се добавя стойността на допълнителния превод.

* За повече информация можете да се свържете с нас, чрез формата ни за „Контакти„.

Превод и легализация
Виж Повече
Превод и легализация
Виж Повече