Превод и легализация е комплексна услуга.  Тя винаги включва в себе си официален превод на съответния документ. На официалния превод може да бъде извършена и заверка на подписа на преводача в МВнР на РБ. На някои видове документи се извършва и легализация, чрез поставяне на апостил в съответната институция.

Официален превод

Официалният превод се извършва от заклет преводач, одобрен от Министерство на външните работи на Република България. Съдържанието на документа се превежда изцяло на желания от клиента език. Извършеният превод се оформя на бланка на Леге Адвайзъри и се удостоверява с подписа на преводача и с печат на агенцията. Към официалния превод се прикрепя оригинал или заверено копие на преведения документ.

Превод и Легализация

Издадените от друга държава документи следва да бъдат оформени по определен начин, за да бъдат признати на територията на РБ. Същото се отнася и за признаването на документи, издадени от институции на територията на РБ в чужбина. От голямо значение е дали между държавите има подписан Договор за правна помощ или са страни по Хагската конвенция. Ако няма сключен такъв договор и държавата не е страна по Конвенцията, се изисква документите да бъдат легализирани.

Преди да заявите легализация на документ, е много важно да проверите дали наистина Ви е необходима такава. За да се уверите, че Ви е необходима легализация, най-добре отправете запитване до институцията/лицето пред което ще представите документа.

Най-често в практиката се извършва превод и легализация на дипломи, удостоверения за раждане, удостоверения за сключен граждански брак и различни видове удостоверения.

Изберете услугата, която Ви интересува:

Превод и легализация
Виж Повече
Превод и легализация
Виж Повече
Превод и легализация
Виж Повече