Консултациите, които предлагаме – изберете най-подходящата за Вас

Правните консултации позволяват на клиентите ни да получат бърз и конкретен отговор на правен въпрос, както и разяснение на действащото законодателство във връзка с конкретен спор.

Правната консултация се провежда с адвокат специалист в съответната област на правото. Той ще се запознае с Вашите въпроси и ще Ви отговори. Ако е необходимо, ще Ви даде и допълнителни разяснения на законодателството и правни съвети.

Поставяме акцент върху дистанционните консултации, тъй като вярваме, че всеки има право да получи бърза, адекватна и  достъпна правна помощ, независимо от това, къде се намира, с какъв времеви и финансов ресурс разполага. Част от техните предимства са:

  • можете да заявите и  да получите правна помощ и съдействие от всяко място – дома, офиса, от чужбина

  • спестявате разходи – не се налага да отсъствате от работа, нито да заплащате пътни разноски

  • спестявате време – не се налага да чакате за свободен час за среща, не пътувате до кантората, не се тревожите за паркиране

  • качеството е абсолютно същото – ще получите подробен отговор на запитването си от адвокат, специалист в конкретната област на правото

Предлагаме няколко различни възможности за консултация с адвокат, съобразени със специфичните нужди на всеки клиент:

За да прецените коя от тях е най-подходяща за Вашия казус, научете повече за всяка една долу:

Обща онлайн консултация

Общата онлайн консултация представлява отговор по правен въпрос или разяснение на Вашите права и задължения съгласно действащото законодателство в общи рамки. Услугата обхваща различни области на правото. Такива са например трудовото, осигурителното, търговското, семейното, наследственото право и др. Консултацията е обща, но винаги предоставя конкретни отговори по поставените от Вас въпроси, които не са ограничени като брой.

Консултация за недвижим имот

Консултацията за недвижим имот е разновидност на Общата онлайн консултация със специален предмет, а именно недвижими имот. Услугата често комбинира правни познания от няколко различни области, каквито са вещното, облигационното, данъчното, административното право и др. Освен отговор на правни въпроси, този вид консултация понякога е  съпътстван  и от редица технически въпроси. При работата по имотни казуси най-често се налага и изследване на документи за собтвеност и др. вещни права.

Консултация по данъчно право

Консултацията по данъчно право представлява разновидност на Общата онлайн консултация. Отговорът на поставените въпроси винаги е в зависимост от специфичната законова уредба, а именно данъчното законодателство. За него е характерно, че  често се прилага в отклонение от останалите отрасли, регулирани от закона и се променя многократно през годините. Специфичният предмет и законодателство налагат обособяването на този вид консултация в самостоятелна услуга.

Правно становище

Правното становище представлява задълбочено изследване и анализ по правен проблем, по договор/проект на договор или по предоставени документи. Отговорът на поставените въпроси изисква съвкупност от действия, които го отличават от общите консултации. При изготвяне на становище обичайно се налага съобразяване  на актуални и предходни законови разпоредби, преглед и анализ на съдебна практика, както и изследване на правната теория. То често се отличава и с особената фактическа сложност на казуса.

Ако въпреки възможността за заявяване на дистанционна консултация предпочитате личните срещи, можете, разбира се, да заявите и консултация на място в кантората. За повече информация относно лична среща с адвокат натиснете Тук

Отговориха бързо, точно и професионално на поставените от мен въпроси. Хареса ми бързината на изпълнение, отношението към клиента и достъпната цена.

Игнатов

Препоръчвам с две ръце! Надминаха очакванията ми, ще ползвам и занапред онлайн консултации по други въпроси!

Георгиев

Абсолютно адекватно и навременно обаждане, изключително професионално ме консултираха и помогнаха да изляза от ситуацията която имах!Благодаря на екипа Ви !

Николай

Страхотна платформа с много специалисти, ползвам вече няколко пъти. Радвам се, че попаднах на нея.

В.В.

Изпратих запитване за онлайн консултация по мейл и прикачих документи. Консултантът ми отговори много подробно, дори ми се обади по телефона за допълнителни уточнения. Доволен съм от пълнотата на консултацията.

Овчаров

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите