Ние работим с много собственици на бизнес. Ние самите сме собственици на бизнес. И изключително добре осъзнаваме колко е важно да можеш да разчиташ на правилните партньори. Знаем колко е притеснително, когато имаш нужда от бързо съдействие, а трябва да чакаш. Колко е трудно и времеемко, когато трябва да въвеждаш поредния нов човек в тънкостите и детайлите на дейността си. Как всеки лев е от значение и как спокойствието е най-ценното предимство, което контрагентът може да ти осигури.

Затова, когато предлагаме услугите си, винаги целим да сме  максимално бързи, изключително ефективни, да предложим сигурност  на онези, които са ни се доверили.

И услугата „Абонаментно правно обслужване“ ни позволява в най-голяма степен да постигнем тези си стремежи.

Няма да е преувеличено да кажем, че при нея се превръщаме в част от екипа на клиента си – разбираме всичко за бизнеса му, на разположение сме през цялото време, поддържаме непрестанна комуникация и взимаме проактивни решения.

С една дума – грижим се за бизнеса Ви, сякаш е наш.

Какви са ползите от абонаментно правно обслужване?

На първо място е водещият ни принцип – разбиране, след него идва високата ефективност, осигуряването на бързина, ниските разходи и сигурността. И в крайна сметка всичко това води до спокойствие. Нека разгледаме в детайл всяка една от ползите за Вашия бизнес:

 • РАЗБИРАНЕ: Нашата първа задача е да опознаем бизнеса Ви и предизвикателствата, с които се борите – ще ги приемем като своя лична кауза. Ще научим какво е всеки ден да се будиш с мисълта за тази фирма. Ще разберем добре Вашите нужди, както на ежедневно ниво, така и в перспектива. Така ще можем да Ви информираме незабавно за всички промени в нормативната уредба, ще можем своевременно да предоставяме съвети и предположения за прилагане на добри практики, които да допринесат за безпроблемното развитие на дейността Ви.

 • ВИСОКА ЕФЕКТИВНОСТ: Когато работим заедно всеки месец, можем да опознаем в детайл Вашата дейност, да изградим принцип на комуникация, да предприемем предварително превантивни мерки в случай на нужда и т.н. Това води до вземането на изключително точни решения за много по-кратко време. В практиката ни се е доказало, че при абонаментно правно обслужване казусите намират до 80% по-бързи и по-правилни решения.

 • БЪРЗИНА: Познавайки в детайл Вашата дейност, ще можем да реагираме незабавно при всяка нужда от съдействие. Включително и в почивни и празнични дни, когато това е уговорено. Вече няма да губите време в търсене на адвокат, когото да чакате да Ви приеме, да Ви изслуша, да се запознае с дейността и спецификите на казуса Ви и да хаби ценни за Вас дни, преди да излезе със становище.

 • НИСКИ РАЗХОДИ: Цената на абонаментното правно обслужване е на много по-ниска стойност от назначаването на юрисконсулт на трудов договор.

 • СИГУРНОСТ: Получавате превантивна правна защита чрез предварителното съобразяване на действията Ви с нормативната уредба и правните обичаи. Това в значителна степен намалява вероятността от възникване на спорове.

 • СПОКОЙСТВИЕ: Уверени сте, че всички правни аспекти на Вашата дейност са под постоянен контрол от адвокати с професионален стаж в различни сфери на правото.

Основните сфери на дейност на дружеството обхващат следните правни отрасли:

 • търговско и облигационно право

 • административно право и процес

 • трудово и осигурително право

 • събиране на вземания

 • недвижими имоти и строителство

 • регистрация на дружества и промени в обстоятелствата

Но също така поддържаме широк спектър от контакти с колеги, които ни съдействат при възникване на казуси в области, които не са сред онези, с които главно се занимаваме. Това значи, че дори даден юридически отрасъл да не е споменат тук, ние ще имаме задачата да Ви помогнем.

Услугата „Абонаментно правно обслужване“ се предоставя срещу заплащане на месечна такса. Можете да отправите запитване, за да изготвим индивидуална оферта, съобразно Вашите нужди, като използвате един от начините за Контакт с нас.

Абонаментното правно обслужване е вид правно обслужване в рамките на което кантората ни Ви предоставя постоянни адвокатски /юридически/ услуги. При избор на този вид правно обслужване Вие гарантирано получавате за определен период от време (обичайно 12 месеца) съответните (предварително договорени) правни услуги. Те обхващат целия спектър от юридическо съдействие, който Ви е необходим: консултации, преглед на документи, изготвяне на книжа и пр. Правните услуги, които получавате не са ограничени в конкретна област на правото (облигационно, търговско, административно право, регистърни процедури и много др.).

Основната цел на абонаментното правно обслужване е получаването на гарантирана и постоянна юридическа подкрепа при текущото извършване на Вашата дейност. Тя включва разрешаване на текущи правни проблеми, цялостно оптимизиране на дейността с оглед превантивното й юридическо обезпечаване.

Абонаментното правно обслужване се осъщестява въз основа на сключен договор. Той може да включва множество и разнообразни клаузи, съобразно индивидуалните Ви желания и спецификите на дейността Ви. Основните компоненти на един договор за абонаментно правно обслужване са следните:

 1. Какъв е общият срок за предоставяне на услугата – най-често такива договори се сключват за срок от 12 месеца, като при нужда се подновяват след изтичането на срока;
 2. Какъв е видът и обемът на предоставяните от адвоката услуги? Съществуват разнообразни възможности за определяне на услугите. Такива могат да бъдат:
 • 30 часа месечно – в рамките на тези часове могат да бъдат включени например:

⇒изготвяне, преглед или коригиране на договор;

⇒проучване и предоставяне на правно становище по определен казус;

⇒провеждане на преговори с Вашите контрагенти (обичайно техен адвокат) по повод сключването на договор или друг вид правоотношение;

 • Предоставяне на определен брой правни консултации месечно, свързани с обичайната Ви дейност;
 • Предоставяне на определен брой правни становища по казуси, свързани с дейността Ви;
 • Комбинация от горните.

Клиентите, с които имаме сключен договор за абонамент винаги се обслужват с приоритет от кантората.

Абонаментното правно обслужване е подходящо за търговци и/или лица, извършващи друг вид икономическа дейност. Естеството на тяхната дейност предполага възникването на голям брой и разнообразни по своята същност правоотношения. Те налагат регулярно ползване на  правна помощ.

Цената се определя индивидуално съобразно нуждите на всеки клиент. Обичайно плащанията по договор за абонаментно правно обслужване се договарят като ежемесечна такса.

*Наредбата за минималните адвокатски възнаграждения определя, че при сключване на такъв договор минималната месечна такса трябва да е не по-малка от 400 лв.

Освен индивидуални договори, Леге Адвайзъри предлага и специално разработени пакетни услуги за абонаментно правно обслужване. Те са съобразени с най-често използваните от клиентите ни вид и обем от юридически услуги.

Още услуги за юридически лица

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите