В днешния динамичен свят бизнес клиентите ни се нуждаят от компетентни и своевременно получени правни съвети.

През последните години епидемията от COVID – 19 допълнително усложни бизнес средата, промени начинът на работа и изправи голяма част от фирмите пред значителни трудности. Екипът ни се стреми да оказва необходимата правна помощ и съдействие на всеки наш клиент,  в цялостната му сфера на дейност или по конкретен казус, съобразно актуалната обстановка, както в страната, така и по света. Ние ценим възможността за дългосрочно сътрудничество с корпоративните ни клиенти и винаги отделяме необходимото време и внимание за максимално ефективно съдействие. Запознаваме се с търговската дейност, особености и цели в детайли, за да можем да предложим решение, което съответства в най-голяма степен на интереса на клиента.

Независимо дали клиентите ни са стартиращи бизнеси или са утвърдени и разпознаваеми марки/предприятия/дружества на пазара, нашият екип предоставя бързи, качествени, достъпни и практически ориентирани услуги и съвети. Някои от казусите изискват гъвкави и бързи действия, както и нестандартно мислене, излизащо извън рамките на обичайната практика за конкретната ситуация.

Винаги отчитаме и изключителното значение на своевременно предоставения съвет или услуга. Правилните действия в точния момент и с правилното отношение постигат желания резултат. Те спестяват време, усилия и допълнителни разходи, които могат да бъдат инвестирани в нови възможности. А успехът на клиентите ни е и наш успех.

С какво можем да Ви съдействаме

 • Учредяване и промени в обстоятелствата на търговски дружества и юридически лица с нестопанска цел

 • Преобразуване на търговски дружества

 • Несъстоятелност и ликвидация

 • Възстановяване на търговски дружества

 • Цялостно съдействие при лицензионни, разрешителни и регистрационни режими за вашата дейност

 • Изготвяне на всички процедури и документи във връзка с изискванията на GDPR

 • Становище и оценка на съответствието на дейността с действащото българско законодателство

 • Анализ на целите и избор на най-оптималната правна форма на юридическо лице
 • Изготвяне/преглед/становище/корекции по всички форми на търговски сделки/договори

 • Оценка на риска

 • Консултиране и процесуално представителство при казуси с корпоративно данъчно облагане, включително и с ДДС

 • Консултиране и изготвяне на правни становища при възникнали казуси с интелектуална собственост

 • Консултиране  във връзка с  трудови и осигурителни аспекти на дейността

Услуги за стартиращи компании

 • Предварителни консултации свързани с организацията на дейността

 • Регистрация на търговско дружество

 • Изготвяне на всички необходими за стартиране на дейността нормативноустановени документи

 • Консултации и цялостно съдействие при осъщестяване на дейността

Абонаментно правно обслужване

 • Бърз достъп до адвокат в рамките на работното ни време

 • Висока ефективност на услугите, поради по-доброто познаване на дейността Ви

 • Ниски разходи – абонаментът винаги е по-евтин от щатния юрист

Още за абонаментното обслужване

Екипът на Леге Адвайзъри притежава дългогодишен опит в сферата на правно обслужване на юридически лица.  Предлагаме на клиентите си както текущо, така и абонаментно правно обслужване, според нуждите на търговеца. Не се колебайте да се свържете с нас за допълнителна информация и при необходимост от съдействие.

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите