Екипът на Леге Адвайзъри предлага цялостно юридическо обслужване на чуждестранни лица. Правна помощ и съдействие при провеждане на преговори, оформяне на документи, сключване на сделки. Следим за изпълнението на възложените дейности при стриктното съблюдаване на интересите на клиента. Работим в тясно сътрудничество с експерти в областта на IT технологиите, счетоводното обслужване, архитекти, геодезисти, преводачи и др.

Юридически услуги за чуждестранни физически лица

 • Регистрация на временен / постоянен адрес на чужденец на територията на Република Бългрия

 • ВИЗА краткосрочно (Виза С) / дългосрочно пребиваване (Виза D)

  • консултация
  • преглед и становище по документи
  • изготвяне на необходимите документи
  • цялостно съдействие и представителство в процедурата
 • Статут на краткосрочно / продължително / дългосрочно / постоянно пребиваване
 • Кандидатстване за придобиване на българско гражданство

  • консултации
  • изготвяне и подаване на документи
 • Придобиване на право на собственост върху недвижими имоти от чужди граждани

Юридически услуги за чуждестранни юридически лица

 • Регистрация на седалище / адрес на управление / виртуален офис

 • Регистрация на дружества със специална инвестиционна цел

 • Единно разрешение за пребиваване и работа (Разрешение за продължително пребиваване и работа)

 • Разрешение за пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

 • Недвижими имоти

  • Управление и поддръжка на недвижими имоти
  • Консултации при закупуване и разпореждане с недвижими имоти на територията на РБ от чужди граждани
  • Снабдяване с документи, проверка и анализ на наличните документи
  • Изготвяне на предварителни договори и нотариални актове
  • Оказване на съдействие и/или представителство пред нотариус, държавни органи или органи на местната администрация
 • Учредяване на търговски дружества

  • Юридически съвети при избор на подходяща форма за осъществяване на бизнес стратегии на територията на Република България.
  • Съдействие при регистриране на организационна структура в съответната законова форма.
  • Изготвяне на документи за учредяване и всички други свързани документи.
Абонаментно обслужване

ИМАТЕ ВЪПРОС?

Свържете се с нас за въпроси относно:

• Избора на подходяща за Вас услуга
• Съдействие при онлайн заявяването на услугите