fbpx
5 12, 2019

Строеж по време на брак – Право на собственост

От |2020-07-09T12:10:51+03:005 декември, 2019|Семейно право|0 Коментара

Кой е собственик на недвижим имот при строеж по време на брак ? Въпросите свързани с имуществените отношения между съпрузи винаги са актуални. Те са изключително важни, както за лицата, които засягат, така и за гарантиране на правната сигурност на оборота. Противоречивата практика би могла да доведе до неблагоприятни правни последици. Най-често те са [...]

9 09, 2019

Пътуване на дете в чужбина – Необходими документи

От |2020-06-18T14:47:35+03:009 септември, 2019|Семейно право|0 Коментара

Какви действия е необходимо да предприемете при пътуване на дете в чужбина? Съгласно чл. 127а от Семейният кодекс въпросите, свързани с пътуване на дете в чужбина и издаването на необходимите лични документи за това, се решават по общо съгласие на родителите. Следователно, необходимо условие, за да може детето да пътува в чужбина, е постигането на [...]

10 04, 2019

Пътуване на дете

От |2020-06-18T14:48:23+03:0010 април, 2019|Семейно право|0 Коментара

ПЪТУВАНЕ НА ДЕТЕ  В ЧУЖБИНА БЕЗ СЪГЛАСИЕ НА ЕДИНИЯ РОДИТЕЛ – ЗА КОЛКО ВРЕМЕ И ДО КОИ ДЪРЖАВИ? На 03.07.2017г. с ТР 1/2016г.Върховният касационен съд се произнесе по два важни въпроса свързани с упражняването на родителските права. Първият от тях се отнася до възможността за получаване на съгласие за пътуване на дете в чужбина [...]

12 10, 2018

Имущество при развод – можете ли да получите по-голям дял?

От |2020-07-09T12:12:38+03:0012 октомври, 2018|Семейно право|2 Comments

Как се урежда имущество при развод? С разпореждане от 22.10.2015г. на Върховния касационен съд е образувано тълкувателно дело №3/2015г. Тълкувателното решение следва да даде отговор на въпроса: Допустимо ли е, след като в одобреното от бракоразводния съд споразумение съпрузите са се съгласили, че придобитият по време на брака им имот остава съсобствен между тях, [...]

Go to Top