Project Description

През последните години зачестиха проверките на органите на НАП, в следствие на които се издават заповеди за преустановяване на дейността в търговски обекти.

От НАП наложиха практика, във всички случаи на издадена заповед, да се разпорежда нейното предварително изпълнение. Това означава незабавно затваряне на обекта.

В един от последните ни случаи попаднахме на прецедент:

През месец януари 2019г. екип на НАП извършва проверка в търговски обект на фирма в гр. Русе.

При проверката е съставен протокол, подписан без възражения от търговеца, в който са описани три установени нарушения:

  1. Неиздаден фискален бон за контролна покупка на проверяващите органи
  2. Неиздаден фискален бон за покупка на клиент, подал сигнал в НАП преди месец
  3. Липса на задължителен реквизит в издаваните от дружеството фискални бонове

Въз основа на съставения протокол на дружеството са издадени и връчени три отделни заповеди за налагане на принудителна административна мярка  – запечатване на обекта и трите за срок от 14 дни.

В трите заповеди се съдържа разпореждане за предварително изпълнение на мярката. Т.е. затваряне на обекта преди влизане в сила на самите заповеди (преди решение на съда по евентуалното им обжалване).

Това наложи кантората ни да предприеме общо шест съдебни производства. Три срещу всяко отделно разпореждане за предварително изпълнение и три срещу всяка заповед.

Това е така, защото законът предвижда, че разпореждането  за предварително изпълнение се обжалва отделно от самата заповед. Срокът за обжалване  е 3-дневен.

Жалбите бяха разгледани незабавно в Административен съд – София град. Разпорежданията за предварително запечатване на обект бяха отменени.

След като успешно предотвратихме предварителното изпълнение, изготвихме и подадохме жалби срещу самите заповеди за запечатване. В резултат на действията ни, всички заповеди бяха отменени с решения на съда.

Поради особения характер на тези производства Ви съветваме незабавно да се обърнете към адвокат, с богат опит и практика в тази област. Ако получите заповед за запечатване на обект с разпоредено предварително изпълнение, каквато е обичайната практика на НАП, имате само три дни до фактическото затваряне на обекта.

Всяко забавяне може да доведе до преустановяване на Вашата дейност преди да има произнасяне на съда.

За повече информация или съдействие изпратете запитване, чрез формата за контакт или се свържете с нас на посочения телефон за контакт.

Свързани продукти