Project Description

През последните години зачестиха проверките на органите на НАП, в следствие на които се издават заповеди за запечатване на обект.

От НАП наложиха практика, във всички случаи на издадена заповед, да се разпорежда нейното предварително изпълнение. Това означава незабавно запечатване на обект.

В един от последните ни случаи попаднахме на прецедент:

През месец януари 2019г. екип на НАП извършва проверка в търговски обект на фирма в гр. Русе.

При проверката е съставен протокол, подписан без възражения от търговеца, в който са описани три установени нарушения:

  1. Неиздаден фискален бон за контролна покупка на проверяващите органи
  2. Неиздаден фискален бон за покупка на клиент, подал сигнал в НАП преди месец
  3. Липса на задължителен реквизит в издаваните от дружеството фискални бонове

Въз основа на съставения протокол на дружеството са издадени и връчени три отделни заповеди за налагане на принудителна административна мярка  – запечатване на обекта и трите за срок от 14 дни.

В трите заповеди се съдържа разпореждане за предварително изпълнение на мярката. Т.е. запечатване на обект преди влизане в сила на самите заповеди (преди решение на съда по евентуалното им обжалване).

Това наложи кантората ни да предприеме общо шест съдебни производства. Три срещу всяко отделно разпореждане за предварително изпълнение и три срещу всяка заповед за запечатване сама по себе си.

Това е така, защото законът предвижда, че разпореждането  за предварително изпълнение се обжалва отделно от самата заповед за запечатване. Срокът за обжалване  е 3-дневен.

Жалбите бяха разгледани незабавно в Административен съд – София град. Разпорежданията за предварително запечатване на обект бяха отменени.

След като успешно предотвратихме предварителното запечатване на обекта, изготвихме и подадохме жалби срещу самите заповеди за запечатване. В резултат на действията ни, към настоящия момент две от заповедите са отменени с влезли с сила решения на съда. По третата все още очакваме произнасяне.

Поради особения характер на тези производства Ви съветваме незабавно да се обърнете към адвокат, с богат опит и практика в тази област. Ако получите заповед за запечатване на обект с разпоредено предварително изпълнение, каквато е обичайната практика на НАП, имате само три дни до фактическото запечатване.

Всяко забавяне може да доведе до запечатване  на обект преди да има произнасяне на съда.

За повече информация или съдействие изпратете запитване, чрез формата за контакт или се свържете с нас на посочения телефон за контакт.

Свързани продукти