Project Description

Кога може да се наложи защита на работодател от Инспекцията по труда?

През май 2012 г. чуждестранен инвеститор решава да открие голям магазин за различни по вид стоки, тип Мол. Площта на магазина е над 3000 кв.метра. Това налага да се предприемат подготвителни действия за неговото подреждане, аранжиране и подготовка за започване на същинската търговска дейност по продажба на стоките.

За подготовката на магазина за отварянето му инвеститорът възлага по граждански договори на 20 лица конкретна работа. Договорено е еднократно възнаграждение и срок за извършването на работата. По време на подготовката на магазина се провежда проверка от служители на Инспекция по труда съвместно с полицията за нарушения на трудовото законодателство. В рамките на този проверка служителите от Инспекция по труда не признават сключените граждански договори. В резултат на това издават общо 11 наказателни постановления за липсата на трудови договори със заварените на място лица срещу фирмата. Размерът на глобите е между 2000 и 3000 лева за всяко наказателно постановление. Инспекция по труда издава и общо 8 постановления по чл.405а от Кодекс на труда, с които обявява съществуването на трудови правоотношения с 8 от служителите, които подреждали магазина. От обявяване на трудовите договори за работодателя възниква и други последствия свързани с осигуряването на служителите.

Представител на фирмата се свърза с нас за правна помощ и защита на работодател срещу издадените актове.

Екипът ни изготви и подаде жалби срещу всеки отделен акт. По всяка жалба съдът образува отделно дело.

В резултат от внимателно планиране на защитната линия и събиране на доказателствата по делата, съдът отмени като незаконосъобразни 9 от наказателните постановления за глоба и всички 8 постановления за обявяване на трудови правоотношения.

От особено значение в конкретния случай е разграничението между граждански и трудов договор, което макар на пръв поглед да е явно, в практиката често е трудно доказуемо. Съветваме Ви винаги да се обръщате към адвокат, специалист в областта на трудовото право, който да защити ефективно и своевременно интересите Ви.

Свързани продукти